فهرست بيشترين امتياز

مشاوره/ جناب آقاي مهندس آمري نيا با سلام ضمن تشكر فراوان از پاسخ گويي حضرتعالي سوال ديگري در حوزه قراردادي داشتم :آيا كارفرما ميتواند بيش از 10% بعنوان حسن انجام كار از صورت وضعيت ها كسر نمايد؟
تاريخ ثبت: 14/05/1393        آخرين مشاهده: 21/05/1393        تعداد مشاهده: 6        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ باسلام قبلا نيز سوال پرسيده بودم كه چگونه ميتوان درمقابل راي كميسيون ماده 90تامين اجتماعي بابت درصد تقصير كارفر ما اعتراض كرد لطفا راهنايي بفرماييد
تاريخ ثبت: 04/05/1393        آخرين مشاهده: 09/05/1393        تعداد مشاهده: 5        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ جناب آقاي استاد نورمحمدي با سلام و تحيت احتراما به استحضار مي رساند اينجانب براي اولين بار تجربه تهيه تراز-صورتهاي مالي و نوشتن دفاتر و همچنين ارائه اظهار نامه 92 را مي خواهم داشته باشم كه با برخي سئوالات ذيل مواجه شده ام آن هم بدون داشتن هيچ گونه نرم افزاري تمامي موارد را دستي انجام مي دهم مختصري از شركت: شركت توليدي صنعتي با عملكرد سال مالي 90 - 91 ارائه اظهارنامه - تا كنون عمليات مالي 92 را انجام نداده است-(به بهره برداري نرسيده و در سال 93 به بهره برداري مي رسد - در سال 91 مشمول ارزش افزوده نبوده و در مهرماه 92 جهت گرفتن مجوز ورود و استفاده از معافيت واردات ماشين آلات در ارزش افزوده ثبت نام نموده است. سال 91 حسابدار سابق مشغول بوده و من قرار است سال مالي 92 را انجام و تحويل دهم الف) چندين رويداد مالي از سال قبل (پرداخت اقاسط زمين - امتيازات برق و گاز و ...) انجام نشده است چگونه مي توانم اين موارد را در سال 92 ثبت نمايم ثبت سند چگونه مي شود. ب)در سال 91 از حسابي با عنوان ارزش افزوده به صورت بدهكار درخصوص خريد مصالح ساختمان در حال ساخت استفاده شده است كه در آن زمان ما مشمول ارزش افزوده نبوده ايم. آيا اين ثبت به عنوان دارايي پايان سال به سال بعد منتقل مي شود يا خير بسته مي شود و به حساب ساختمان 91 منتقل مي گردد. ثبت سند در سال 92 چگونه است. ج)ما در سال 92 يك وام دريافت كرديم كه جهت جلوگيري از خريد سفته بيش از حد يك سفته گرفتيم و مبلغ 2 ميليون و 200 هزار تومان به دارايي داديم تا مبلغ آن را افزايش دهد آيا بايد به صورت هزينه ثبت گردد يا خير - ثبت اين مورد چگونه است جناب استاد محترم ببخشيد كه 3 سئوال را با هم مطرح كردم زيرا وقت تهيه موارد عملكرد 92 بسيار كم مي باشد و من نيز بايد در 13 روز باقيمانده تمامي موارد را به صورت دستي تهيه و ارائه نمايم. پيشاپيش از بذل عنايات حضرتعالي كمال تشكر و قدرداني را دارم. با تشكر فراوان
جناب آقاي استاد نورمحمدي با سلام و تحيت احتراما به استحضار مي رساند اينجانب براي اولين بار تجربه تهيه تراز-صورتهاي مالي و نوشتن دفاتر و همچنين ارائه اظهار نامه 92 را مي خواهم داشته باشم كه با برخي سئوالات ذيل مواجه شده ام آن هم بدون داشتن هيچ گونه نرم افزاري تمامي موارد را دستي انجام مي دهم مختصري از شركت: شركت توليدي صنعتي با عملكرد سال مالي 90 - 91 ارائه اظهارنامه - تا كنون عمليات مالي 92 را انجام نداده است-(به بهره برداري نرسيده و در سال 93 به بهره برداري مي رسد - در سال 91 مشمول ارزش افزوده نبوده و در مهرماه 92 جهت گرفتن مجوز ورود و استفاده از معافيت واردات ماشين آلات در ارزش افزوده ثبت نام نموده است. سال 91 حسابدار سابق مشغول بوده و من قرار است سال مالي 92 را انجام و تحويل دهم الف) چندين رويداد مالي از سال قبل (پرداخت اقاسط زمين - امتيازات برق و گاز و ...) انجام نشده است چگونه مي توانم اين موارد را در سال 92 ثبت نمايم ثبت سند چگونه مي شود. ب)در سال 91 از حسابي با عنوان ارزش افزوده به صورت بدهكار درخصوص خريد مصالح ساختمان در حال ساخت استفاده شده است كه در آن زمان ما مشمول ارزش افزوده نبوده ايم. آيا اين ثبت به عنوان دارايي پايان سال به سال بعد منتقل مي شود يا خير بسته مي شود و به حساب ساختمان 91 منتقل مي گردد. ثبت سند در سال 92 چگونه است. ج)ما در سال 92 يك وام دريافت كرديم كه جهت جلوگيري از خريد سفته بيش از حد يك سفته گرفتيم و مبلغ 2 ميليون و 200 هزار تومان به دارايي داديم تا مبلغ آن را افزايش دهد آيا بايد به صورت هزينه ثبت گردد يا خير - ثبت اين مورد چگونه است جناب استاد محترم ببخشيد كه 3 سئوال را با هم مطرح كردم زيرا وقت تهيه موارد عملكرد 92 بسيار كم مي باشد و من نيز بايد در 13 روز باقيمانده تمامي موارد را به صورت دستي تهيه و ارائه نمايم. پيشاپيش از بذل عنايات حضرتعالي كمال تشكر و قدرداني را دارم. با تشكر فراوان
تاريخ ثبت: 17/04/1393        آخرين مشاهده: 04/05/1393        تعداد مشاهده: 19        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با عرض سلام و احترام به همراه دو نفر ديگر و بنده در شهريور ماه سال پيش يعني ۹۱، شركتي با مسئوليت محدود را ثبت كرده‌ايم. سرمايه‌ي شركت ۱۰۰ هزار تومان مي‌باشد. تا به حال مراجعه و تعاملي با بيمه نداشته‌ايم. در صورت انجام پروژه هم حق‌الزحمه‌ي نيروها بعد از پايان كار پرداخت شده است. آيا ما تا به حال در عدم مراجعه به بيمه دجار بي‌قانوني شده‌ايم؟ در صورت بلي بودن، چگونه مي‌توانيم جبران كنيم؟ سپاس‌گزارم تا با جزئيات بيشتر توضيح بدهيد. با قدرداني از توجه شما. اسماعيلي.
با عرض سلام و احترام به همراه دو نفر ديگر و بنده در شهريور ماه سال پيش يعني ۹۱، شركتي با مسئوليت محدود را ثبت كرده‌ايم. سرمايه‌ي شركت ۱۰۰ هزار تومان مي‌باشد. تا به حال مراجعه و تعاملي با بيمه نداشته‌ايم. در صورت انجام پروژه هم حق‌الزحمه‌ي نيروها بعد از پايان كار پرداخت شده است. آيا ما تا به حال در عدم مراجعه به بيمه دجار بي‌قانوني شده‌ايم؟ در صورت بلي بودن، چگونه مي‌توانيم جبران كنيم؟ سپاس‌گزارم تا با جزئيات بيشتر توضيح بدهيد. با قدرداني از توجه شما. اسماعيلي.
تاريخ ثبت: 19/05/1392        آخرين مشاهده: 01/05/1393        تعداد مشاهده: 172        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام براي اخذ رتبه 5 ابنيه ميخواهم اقدام نمايم (شركت ثبت شده دارم) در يك شركت مشاور مشغول به كار هستم وبيمه برايم رد ميشود 1- آيا ميشود هم زمان با بيمه ايي كه برايم رد ميشود خودم هم از طريق دفتر مركزي شركت ثبت شده ايي كه دارم براي خودم (مدير عامل) واعضاي هيئت مديره بيمه رد كنم ؟ 2- سوابق بيمه ايي خودم جهت اخذ رتبه 5 كافي است ، براي رعايت قانون 3/2 اعضاي هيئت مديره كه بايستي ليسانس باشند آيا ميتوانم از يك نفر با ليسانس مديريت صنعتي استفاده كنم ؟ در اين صورت چند درصد از سهام شركت را بايد به نام وي باشد؟
با سلام براي اخذ رتبه 5 ابنيه ميخواهم اقدام نمايم (شركت ثبت شده دارم) در يك شركت مشاور مشغول به كار هستم وبيمه برايم رد ميشود 1- آيا ميشود هم زمان با بيمه ايي كه برايم رد ميشود خودم هم از طريق دفتر مركزي شركت ثبت شده ايي كه دارم براي خودم (مدير عامل) واعضاي هيئت مديره بيمه رد كنم ؟ 2- سوابق بيمه ايي خودم جهت اخذ رتبه 5 كافي است ، براي رعايت قانون 3/2 اعضاي هيئت مديره كه بايستي ليسانس باشند آيا ميتوانم از يك نفر با ليسانس مديريت صنعتي استفاده كنم ؟ در اين صورت چند درصد از سهام شركت را بايد به نام وي باشد؟
تاريخ ثبت: 31/04/1392        آخرين مشاهده: 04/03/1394        تعداد مشاهده: 26        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام بنده شركتي در تاريخ 92/03/05 با مسئوليت محدود ثبت كردم. پلپ دفاتر رو هم تاريخ 92/04/06 ار اداره پست درخواست كردم به علت اينكه آدرس شركت ، آدرس منزل بود بيمه كد كارگاه بهم نداد و در نتيجه كد اقتصادي هم ندارم پرونده اي در دارايي ثبت نكردم و حوزه اي هم براي شركت مشخص نشده است به علت مشكلاتي كه ذكر كردم و عدم توانايي اجاره مكاني براي شركت، تصميم به انحلال شركت گرفتم سوالي كه دارم اين است كه چه مراحلي را بايد طي كنم و چكار كنم تا از لحاظ دارايي و ماليت و ... مشمول جريمه نشوم ممنون
با سلام بنده شركتي در تاريخ 92/03/05 با مسئوليت محدود ثبت كردم. پلپ دفاتر رو هم تاريخ 92/04/06 ار اداره پست درخواست كردم به علت اينكه آدرس شركت ، آدرس منزل بود بيمه كد كارگاه بهم نداد و در نتيجه كد اقتصادي هم ندارم پرونده اي در دارايي ثبت نكردم و حوزه اي هم براي شركت مشخص نشده است به علت مشكلاتي كه ذكر كردم و عدم توانايي اجاره مكاني براي شركت، تصميم به انحلال شركت گرفتم سوالي كه دارم اين است كه چه مراحلي را بايد طي كنم و چكار كنم تا از لحاظ دارايي و ماليت و ... مشمول جريمه نشوم ممنون
تاريخ ثبت: 26/04/1392        آخرين مشاهده: 19/04/1393        تعداد مشاهده: 435        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ باسلام درحال حاضر بعنوان بازرس شركت تعاوني چند منظوره انتخاب شدم كه در اولين اقدام و در بررسي و مشاهده عيني بايگاني اسناد مالي مشخص شدكه روكش هيچ يك از اسناد صادره مالي بامضاء مدير مالي و مدير عامل شركت نرسيده است وظيفه بازرس در اين مورد چيست؟
باسلام درحال حاضر بعنوان بازرس شركت تعاوني چند منظوره انتخاب شدم كه در اولين اقدام و در بررسي و مشاهده عيني بايگاني اسناد مالي مشخص شدكه روكش هيچ يك از اسناد صادره مالي بامضاء مدير مالي و مدير عامل شركت نرسيده است وظيفه بازرس در اين مورد چيست؟
تاريخ ثبت: 26/04/1392        آخرين مشاهده: 03/05/1393        تعداد مشاهده: 59        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ باسلام لطفاراهنمايي بفرمائيد در پايان سال مالي جهت شركتي كه ميزان سرمايه ثبت شده آن فقط 000/000/2 ريال است وسود خالص 000/000/500/2ريال دارد ذخيره قانوني به ميزان 5% در نظر گرفتن لازمست؟حال اينكه سقف ذخيره قانوني در قانون تجارت رسيدن به 10%سرمايه تعيين شده است.(شركت ازنوع سهامي خاص است)
باسلام لطفاراهنمايي بفرمائيد در پايان سال مالي جهت شركتي كه ميزان سرمايه ثبت شده آن فقط 000/000/2 ريال است وسود خالص 000/000/500/2ريال دارد ذخيره قانوني به ميزان 5% در نظر گرفتن لازمست؟حال اينكه سقف ذخيره قانوني در قانون تجارت رسيدن به 10%سرمايه تعيين شده است.(شركت ازنوع سهامي خاص است)
تاريخ ثبت: 23/04/1392        آخرين مشاهده: 31/02/1394        تعداد مشاهده: 57        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ سلام . من درباره ازدواج با اتباع خارجي سوال داشتم. آيا ازدواج با اتباع افغاني حتي اگر در يك كشور اروپايي ساكن باشند ولي هنوز تابعيت آن كشور اروپايي را نداشته باشند،‌غيرمجاز است و وزارت كشور مجوز انجام آن را صادر نمي كند؟ در چه صورت مي توان اجازه ثبت اين نوع ازدواج را پيدا كرد؟
سلام . من درباره ازدواج با اتباع خارجي سوال داشتم. آيا ازدواج با اتباع افغاني حتي اگر در يك كشور اروپايي ساكن باشند ولي هنوز تابعيت آن كشور اروپايي را نداشته باشند،‌غيرمجاز است و وزارت كشور مجوز انجام آن را صادر نمي كند؟ در چه صورت مي توان اجازه ثبت اين نوع ازدواج را پيدا كرد؟
تاريخ ثبت: 20/04/1392        آخرين مشاهده: 17/05/1393        تعداد مشاهده: 546        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام لطفا به سوالات بنده پاسخ بدهيد. 1) آيا از نظر قانوني براي بخشش محضري و دائمي مهريه (به صورتي كه قابل بازگشت نباشد) حضور اعضاي خانواده زوجه در محضر لازم است يا زن به تنهايي ميتواند خودش مهريه اش را به صورت قطعي ببخشد؟ من شنيده ام لازم نيست اما دفاتر اسناد رسمي حضور پدر يا مادر ايشان را لازم مي دانند. آيا اين كار آنها قانوني است. لطفا بفرماييد چگونه ميتوان مهريه را بدون حضور پدر و مادر زوجه در محضر بخشيد. 2) اگر مهريه در دفتر اسناد رسمي بخشيده شد، آيا در آينده امكان بازگشت آن توسط زوجه وجود دارد؟ لطفا راهكار قانوني را براي عدم بازگشت بفرماييد.
با سلام لطفا به سوالات بنده پاسخ بدهيد. 1) آيا از نظر قانوني براي بخشش محضري و دائمي مهريه (به صورتي كه قابل بازگشت نباشد) حضور اعضاي خانواده زوجه در محضر لازم است يا زن به تنهايي ميتواند خودش مهريه اش را به صورت قطعي ببخشد؟ من شنيده ام لازم نيست اما دفاتر اسناد رسمي حضور پدر يا مادر ايشان را لازم مي دانند. آيا اين كار آنها قانوني است. لطفا بفرماييد چگونه ميتوان مهريه را بدون حضور پدر و مادر زوجه در محضر بخشيد. 2) اگر مهريه در دفتر اسناد رسمي بخشيده شد، آيا در آينده امكان بازگشت آن توسط زوجه وجود دارد؟ لطفا راهكار قانوني را براي عدم بازگشت بفرماييد.
تاريخ ثبت: 24/02/1392        آخرين مشاهده: 09/11/1393        تعداد مشاهده: 335        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام افراد ساكن در يك مجتمع مسكوني با 240 واحد هستيم. تصميم گرفتيم با تشكيل يك شركت يا موسسه از طريق جمع آوري پول از ساكنين خدماتي را به ساكنين ارائه نماييم. سوال اين است كه با تشكيل چگونه شركت يا موسسه اي ميتوان چنين خدماتي را با هم جمع كرد؟ نمونه خدمات: 1- خريد برخي اقلام مصرفي عمده ساكنين مجتمع به صورت عمده¬اي و ارزان و فروش آن به ساكنين مجتمع به قيمت بسيار ارزانتر از آن چه كه در بازار موجود مي¬باشد. نظير مرغ، گوشت، برنج، روغن، قند، چاي، پنير و... (تشكيل فروشگاه) 2- خدمات منازل و همچنين خود مجتمع است: خدماتي نظير سرويس، تعمير و تعويض پمپ آب هربلوك، رنگ آميزي منازل و يا مسائلي كه در كل منفعت آن به ساكنين مجتمع مي¬رسد مثل تجهيز كردن پارك مجتمع، ساخت سالن اجتماعات، سيستم باطري خورشيدي جهت كاهش هزينه برق مصرفي مجتمع، بلوكها و يا حتي منازل و... - 3صندوق قرض الحسنه: يكي از كارهايي كه هم جنبه خيريه دارد و هم جنبه مالي، صندوق قرض الحسنه است. 4- فراهم كردن شرايط و زمينه اردوهاي فرهنگي تفريحي ويژه دانش آموزان و همچنين خانواده¬هاي مجتمع. 5- انعقاد قراردادي با يكي از مهمانسراهاي مشهد مقدس جهت تسهيل امر زيارت آقا علي بن موسي الرضا (عليه السلام) براي ساكنين مجتمع. 6- قراداد با پزشكان متخصص يا فوق تخصص و يا مراكز بهداشتي درماني جهت ارائه خدمات رايگان يا نيم بها به ساكنين مجتمع. 7- راه اندازي كارگاههاي آموزشي، توليدي براي خانمهاي خانه دار در مجتمع در رشته¬هايي مثل آشپزي، خياطي، گلدوزي و ... و كليه خدماتي نظير موارد فوق متشكر ميشود اگر مرا راهنمايي بفرماييد.
تاريخ ثبت: 19/02/1392        آخرين مشاهده: 12/05/1393        تعداد مشاهده: 95        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام اگر مردي زن خود را ترك كرده و براي ادامه تحصيل يا كار به مدت طولاني به خارج از كشور برود، اما به زن ماهيانه نفقه پرداخت كند، آن زن ميتواند به دليل تنهايي دادخواست طلاق بدهد؟ و اگر بدهد چه مدت طول حدودا طول ميكشد كه دادخواست او پذيرفته شود؟
با سلام اگر مردي زن خود را ترك كرده و براي ادامه تحصيل يا كار به مدت طولاني به خارج از كشور برود، اما به زن ماهيانه نفقه پرداخت كند، آن زن ميتواند به دليل تنهايي دادخواست طلاق بدهد؟ و اگر بدهد چه مدت طول حدودا طول ميكشد كه دادخواست او پذيرفته شود؟
تاريخ ثبت: 09/02/1392        آخرين مشاهده: 07/04/1393        تعداد مشاهده: 3322        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ معاني كلمات زير به اختصار بيان فرماييد؟ 1.تسويه 2.تصفيه 3.تهاتر 4.حصه 5.قوانين آمره
تاريخ ثبت: 21/08/1391        آخرين مشاهده: 26/04/1393        تعداد مشاهده: 85        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ سلام وخسته نباشيدخدمت شمااستاد عزيز.من خلاصه ميكنم من ليسانس حسابداري دارم وحسابدارچندشركت ونمايندگي هستم اماازاول درزمينه فروش خيلي علاقه داشتم وازاينكه يه فردمعوملي هستم ويه كارمند رنج ميبرم چندوقت به شدت دچارابهام درمسيرآيندم شدم ازشماعاجزانه درخواست راهنمايي دارم من روابط عمومي نسبتا خوبي دارم ودوست ندارمخودم مشغول فقط به يه كاركنم مودنم براي ادامه كارم تغيير جهت بدم وبرم بازاريابي ازطرفي كلاس زبان دارم ميرم براي فوق كه براي استراليااقدام كنم ازطرف ديگه مديريت اين توانمدي درمن ديدن حاضربه همكاري بامن شدن كه چندتاماشين وويزيتور وسرمايه دراختيارم بزارن براي اخذنمايندگي من حسابدار نمايندگي محوصلات ...درنيشابور اگر بخوام نمايندگي بگيرم بايد اززبان وحسابداري فاصله بگيرم وازتحصيل ازخارج ازطرفي من ازلحاظ مالي خيلي ضعيفم اين يه فرصت ميدونم موندم چه كاري انجام بدم خيلي دوست دارم كارآفرين باشم حتي براي اخذنمايندگي موندم چه محصولي بگيرم بااين شرايط چه راهي جولوپام ميذاريدوحتي براي نمايندگي چه محصولي بهم پيشنهاد ميكنيد آياكسي هست ازدوستان شما من كمك كن من خدمت شمابرسم.ميدونم دورازادب من بايد تماس بگيرم اماچون واقعافشارروحي وفكري وبي هدفي داره عذابم ميده شمارم براوت ميزارم اگر قابل دونستيد يه تماس بگيرد من تلفني باشما صحبت كنم ممنون ميشم
تاريخ ثبت: 16/08/1391        آخرين مشاهده: 28/04/1393        تعداد مشاهده: 77        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام خدمت استاد گرامي من ميخواهم بدانم ضريب 1.14 در بخشنامه مابه التفاوت نرخ مصالح چيست و مبناي آن در اين بخشنامه چيست ؟
تاريخ ثبت: 13/08/1391        آخرين مشاهده: 25/04/1393        تعداد مشاهده: 159        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام خدمت استاد گرامي من ميخواستم بدانم آيا در ايران سازماني وجود دارد كه با ارئه سوابق تحصيلي و كاري و مهارت هاي كاري مدرك معادل دانشگاهي دريافت كرد و اگر هست لطفاً آدرس بدهيد
تاريخ ثبت: 13/08/1391        آخرين مشاهده: 09/05/1393        تعداد مشاهده: 56        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام واحترام . جدول معادل آحاد توليد از نظر تعدادي و ريالي چگونه محاسبه ميشود ؟
تاريخ ثبت: 09/08/1391        آخرين مشاهده: 30/02/1393        تعداد مشاهده: 93        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام ايا زنان(خارج از كشور) ميتوانند براي به اجرا گذاشتن مهريه خود به شخص ديگري (در داخل كشور) وكالت دهند.بطور خاص به برادر يا خواهر خود.
تاريخ ثبت: 06/08/1391        آخرين مشاهده: 09/05/1393        تعداد مشاهده: 140        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام و احترام . 1-شخصي كمتر از يكسال در شركت خصوصي مشغول بكار مي باشد آيا سنوات و عيدي و بن وي براساس ميزان كاركرد وي محاسبه ميشود يا اصلا" به وي چيزي تعلق نمي گيرد؟مثلا" 7 ماه 2-كارگرساختماني كه در شركتي دو روز كار كرده آيا بايد براي وي ليست بيمه رد كرد ؟ 3-درمورد قراردادهي ساخت و ساز حق بيمه با مصالح و بدون مصالح چقدر در نظر گرفته مي شود ؟
با سلام و احترام . 1-شخصي كمتر از يكسال در شركت خصوصي مشغول بكار مي باشد آيا سنوات و عيدي و بن وي براساس ميزان كاركرد وي محاسبه ميشود يا اصلا" به وي چيزي تعلق نمي گيرد؟مثلا" 7 ماه 2-كارگرساختماني كه در شركتي دو روز كار كرده آيا بايد براي وي ليست بيمه رد كرد ؟ 3-درمورد قراردادهي ساخت و ساز حق بيمه با مصالح و بدون مصالح چقدر در نظر گرفته مي شود ؟
تاريخ ثبت: 03/08/1391        آخرين مشاهده: 03/05/1393        تعداد مشاهده: 109        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام و دعاي خير براي چندمين بار هست كه سئوالي رو مطرح ميكنم و پاسخي نميگيرم ! چون پاسه اين سئوال براي اينجانب بسيار مهم است دوباره مي پرسم . شخصي از بنده به دليل تخريب خودرو و مزاحمت تلفني شكايت كرده بود . در دادگاه اوليه 2 شاهد آورده بود كه من خودرويشان را تخريب كردم و ادعاي كذب شهود را در دادگاه اثبات كردم . مورد دوم شكايت ايشان مزاحمت تلفني بود تا چند روز پيش من فكر ميكردم از خط من كه به همراه گوشي موبايل و ... به دليل تعمير دست ايشان بود به خط خودش اس ام اس توهين آميز فرستاده است . چند روز پيش درخواست دادم تا پرونده را مطالعه كنم كه بعد از مطالعه پرونده متوجه شدم كه در پرينت شماره تلفن من و همچنين شاكي اثري از مزاحمت ( هرگونه تماسي عم از پيامك يا تماس تلفني ) وجود ندارد و همچنين هيچگونه مدركي براي اثبات ادعاي شاكي مبني بر اينكه بنده مزاحمت تلفني برايشان ايجاد كرده ام وجود ندارد ! با اين حال قاضي مرا به تحمل 91 روز حبس تعزيري محكوم كرده است كه بعد از ابلاغ تا 20 روز قابل تجديد نظر خواهي است ( حكم هنوز به من ابلاغ نشده است ) . چگونه مي توانم اين مشكل را حل كنم ؟
تاريخ ثبت: 30/07/1391        آخرين مشاهده: 13/05/1393        تعداد مشاهده: 145        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ باسلام من دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع-سيستم هستم درانتخاب موضوع پايان نامه ام دچار مشكل شدم.نميدونم موضوعات جديد روز جهن صنايع چه چيزهايي هستند با اينكه مقالات متعددي مطالعه نمودم. لطفا كمكم كنيد با تشكر
تاريخ ثبت: 26/07/1391        آخرين مشاهده: 13/04/1393        تعداد مشاهده: 106        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سبلم وقتتون بخير سوالي داشتم حدود2500سهم بانك انصار دارم كه چند ماهه اخير خيلي ضرر داده. ميخواستم ببينم نظرتون چيه؟ بفروشم يا نگه دارم چند روز ديگه؟
با سبلم وقتتون بخير سوالي داشتم حدود2500سهم بانك انصار دارم كه چند ماهه اخير خيلي ضرر داده. ميخواستم ببينم نظرتون چيه؟ بفروشم يا نگه دارم چند روز ديگه؟
تاريخ ثبت: 16/07/1391        آخرين مشاهده: 08/05/1393        تعداد مشاهده: 152        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ سلام آيا فعاليت در زمينه تحقيقات حسابداري كسب درآمدي هم به همراه داره راحت تر بگم آيا خريداري هم داره و چنين شغلي وجود داره؟ باتشكر
تاريخ ثبت: 07/07/1391        آخرين مشاهده: 18/02/1393        تعداد مشاهده: 62        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ سلام خسته نباشيد من تازه حسابدار يك شركت خدماتي شده ام رشته تحصيلي بنده نيز حسابداري ميباشد ولي متاسفانه همه را فراموش كرده ام چطور ميتونم در كارم موفق باشم ممنون ميشم راهنمايي كنين.باتشكر ازشما
تاريخ ثبت: 04/07/1391        آخرين مشاهده: 04/05/1393        تعداد مشاهده: 91        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

مشاوره/ با سلام خدمت شما.بخشنامه مابه التفاوت قير سال 88 را برايم شرح دهيد با تشكر از شما
تاريخ ثبت: 02/07/1391        آخرين مشاهده: 05/05/1393        تعداد مشاهده: 113        آخرين امتيازدهي:         امتياز: 100        تعداد امتيازات: 1

5571 رديف در 140 صفحه
   << بعدي  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1745 | نظرات: 0

|تازه هاي خبر
|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني