جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ با سلام . بنده در سوالي از آن سايت وزين پرسيده بودم آيا بستانكار شدن مانده تنخواه مانند بستانكار شدن حساب صندوق باعث رد دفاتر توسط دارايي ميگردد ؟ اگر يك فاكتور فروش در هجدهم يك ماه داريم و دو فاكتور فروش هم در بيست و پنجم همان ماه داريم آيا مجازيم اين فاكتورها را در يك سند به تاريخ بيست و پنجم ثبت كنيم ؟ در مورد تنخواه ها كه از اول تا سي ام هر ماه شروه ميشود با توجه به قوانين ثبت و تحرير دفاتر قانوني چگونه بايد سند صادر كرد تا مشمول تاخير در تحرير نشويم و شما بخشي از آيين نامه تحرير دفاتر را بعنوان پاسخ مرقوم فرموديدكه بنده قبلا به اين آيين نامه مراجعه كرده بودم . چون اينجانب توانايي استنتاج از اين مواد قانوني را براي پاسخ سوالاتم نداشتم مجددا خواهشمندم در مورد سوالات بالا راهنمايي دقيق تري به بنده بدهيد . از زحمات شما ممنونم
 • ان ماه داريم آيا مجازيم اين فاكتورها را در يك سند به تاريخ بيست و پنجم ثبت كنيم ؟ در مورد تنخواه ها كه از اول تا سي ام هر ماه شروه ميشود با توجه به قوانين ثبت و تحرير دفاتر قانوني چگونه بايد سند صادر كرد تا مشمول تاخير در تحرير نشويم و شما بخشي از آيين نامه تحرير دفاتر را بعنوان پاسخ مرقوم فرموديدكه بنده قبلا به اين آيين نامه مراجعه كرده بودم . چون اينجانب توانايي استنتاج از اين مواد قانوني را براي پاسخ سوالاتم نداشتم مجددا خواهشمندم در مورد سوالات بالا راهنمايي دقيق تري به بنده بدهيد . از زح
مشاوره/ ماده 95 بند(ب) به اين معنا است كه هر ماه بايد دفاتر درآمد و هزينه از دارايي گرفته شود و اين موارد در آن ثبت شود؟
 • ماده 95 بند(ب) به اين معنا است كه هر ماه بايد دفاتر درآمد و هزينه از دارايي گرفته شود و اين موارد در آن ثبت شود؟ ؟ خير دفاتر مذكور يكبار براي يك دوره مالي يكساله اخذ مي شوداما فعاليتهاي مالي بايستي طبق آئين نامه تحرير دفاتر كه در سايت (قسمت قانون مالياتها) ارائه شده تحرير شود.مراد قانون گذار مستند سازي فعاليتهاي مالي مشمولين بند ب به صورت منظم وسيستماتيك است.همچنين وزارت دارائي مي تواند بعضي از مشمولين بند ب را بند الفي تشخيص وآنها را موظف به ارائه دفات
 • مه تحرير دفاتر كه در سايت (قسمت قانون مالياتها) ارائه شده تحرير شود.مراد قانون گذار مستند سازي فعاليتهاي مالي مشمولين بند ب به صورت منظم وسيستماتيك است.همچنين وزارت دارائي مي تواند بعضي از مشمولين بند ب را بند الفي تشخيص وآنها را موظف به ارائه دفاتر قانوني وارائه صورتهاي مالي نمايد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام من سيستم سپيدار همكاران سيستم رو استفاده مي كنم ومي خوام سندهام رو هفتگي مجتمع كنم وبعد ثبت دفاتر كنم اين اشكالي از نظر وزارت دارايي ايجاد نمي كنه؟با تشكر
با سلام من سيستم سپيدار همكاران سيستم رو استفاده مي كنم ومي خوام سندهام رو هفتگي مجتمع كنم وبعد ثبت دفاتر كنم اين اشكالي از نظر وزارت دارايي ايجاد نمي كنه؟با تشكر
 • با سلام بله مي توانيد مگر اينكه قبلا به حوزه مالياتي اطلاع و گزارش تراز هر سه ماهه را داده باشيد در غير اينصورت بنا به قضاوت مميز ومتن صريح قانون امكان علي الراس شدن هست در اين موارد اصطلاحا  سيستم به طور كامل مكانيزه نيست ضمن اينكه در آئين نامه تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده ۱۷ آئين نامه نحوه تنظيم و تح
 • تحرير دفاتر عنوان شده است مودياني كه از سيستم مكانيزه استفاده مي نمايند حداقل بايستي ماهي يك بار خلاصه عمليات را در دفاتر روزنامه ثبت نمايند، بنابراين ثبت روزانه عمليات در دفاتر مشمول تسليم گزارش موضوع قسمت اخير ماده ۱۷ آئين نامه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر قانوني نخواهد بود.  
مشاوره/ باسلام : اگرمدارك شركت كامل و دفاترروزنامه وكل نيز تحرير شده باشد آيا نيازي به صدور سند حسابداري براي ارايه به دارايي مي باشد؟
مشاوره/ درود تاريخ ثبت شركت ما در روزنامه رسمي 90/12/16 ثبت شده و دفاتر پلمب شده در فروردين 91 بدست ما رسيد.تكليف چند روز پاياني اسل نود چيست؟ آيا تا پايان تير نودو يك بايد اظهارنامه بدهم ؟ ممنون؟
 • پرسش و پاسخ درود تاريخ ثبت شركت ما در روزنامه رسمي 90/12/16 ثبت شده و دفاتر پلمب شده در فروردين 91 بدست ما رسيد.تكليف چند روز پاياني اسل نود چيست؟ آيا تا پايان تير نودو يك بايد اظهارنامه بدهم ؟ ممنون؟  ؟ تاريخ پلمپ دفاتر ، تاريخي است كه بر روي برچسب داخل دفاتر مشخص شده است نه زمان دريافت دفاتر توسط شما اگر تاريخ پلمپ دفاتر شما براي مثال 1391/01/11 باشد شما طبق آئين نامه تحرير دفاتر بايد از تاريخ 13
 • تاريخ پلمپ دفاتر ، تاريخي است كه بر روي برچسب داخل دفاتر مشخص شده است نه زمان دريافت دفاتر توسط شما اگر تاريخ پلمپ دفاتر شما براي مثال 1391/01/11 باشد شما طبق آئين نامه تحرير دفاتر بايد از تاريخ 1391/01/12 اقدام به ثبت رويدادهاي مالي در دفاتر نمائيد.
مشاوره/ با سلام در يك كارخانه كوچك به عنوان حسابدار شروع بكار نموده ام و از شما ميخواهم منرا راهنمايي كنيد تانحوه نوشتن ثبت در دفتر روزنامه و كل را ياد بگيرم البته كارخانه دستگاه تهويه تهيه مي نمايد و به عنوان كارخانه ثبت شده است هم چنين هنوز هيچكس اطلاعاتي را ثبت نكرده در دفاتر قانوني و فقط در كامپيوتر ثبت شده است از سال 84 تا 91 و نحوه شروع كار را برايم توضيح دهيد . با تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام در يك كارخانه كوچك به عنوان حسابدار شروع بكار نموده ام و از شما ميخواهم منرا راهنمايي كنيد تانحوه نوشتن ثبت در دفتر روزنامه و كل را ياد بگيرم البته كارخانه دستگاه تهويه تهيه مي نمايد و به عنوان كارخانه ثبت شده است هم چنين هنوز هيچكس اطلاعاتي را ثبت نكرده در دفاتر قانوني و فقط در كامپيوتر ثبت شده است از سال 84 تا 91 و نحوه شروع كار را برايم توضيح دهيد . با تشكر   ؟ سلام دوست عز
 • ن كارخانه ثبت شده است هم چنين هنوز هيچكس اطلاعاتي را ثبت نكرده در دفاتر قانوني و فقط در كامپيوتر ثبت شده است از سال 84 تا 91 و نحوه شروع كار را برايم توضيح دهيد . با تشكر   ؟ سلام دوست عزيز تحرير دفاتر قانوني از نظر فني موضوع خاصي  نداشته ولي تجربه خاص خودرا طلب مينمايد بهتر است از فرد يا افرادي كه قبلا" تحرير دفاتر را انجام داده اند راهنمايي عملي وعيني بگيريد چون با توضيحات مجازي ممكن نيست چون كمترين اشتباه وتقدم وتاخر د
مشاوره/ با سلام و تشكر به تازگي وارد يك شركت به عنوان حسابدار شده ام و ثبت دفاتر قانوني به من محول شده است و اولين تجربه كاري من بعد از فارغ تحصيل شدنم است لطفا منرا ياري نماييد در ضمن به عرض شما برسانم كه اين شركت تازه تاسيس است و هيچ حسابداري نداشته و كلي فاكتور براي خريد در كامپيوتر ثبت شده است همچنين اين شركت در حال ساخت و ساز بخش اداري و كارگاه مي باشد و كماكان در حال ساخت و ساز مي باشد و براي يك شخص واحد است . در پايان از شما متشكرم
با سلام و تشكر به تازگي وارد يك شركت به عنوان حسابدار شده ام و ثبت دفاتر قانوني به من محول شده است و اولين تجربه كاري من بعد از فارغ تحصيل شدنم است لطفا منرا ياري نماييد در ضمن به عرض شما برسانم كه اين شركت تازه تاسيس است و هيچ حسابداري نداشته و كلي فاكتور براي خريد در كامپيوتر ثبت شده است همچنين اين شركت در حال ساخت و ساز بخش اداري و كارگاه مي باشد و كماكان در حال ساخت و ساز مي باشد و براي يك شخص واحد است . در پايان از شما متشكرم
 • در كامپيوتر ثبت شده است همچنين اين شركت در حال ساخت و ساز بخش اداري و كارگاه مي باشد و كماكان در حال ساخت و ساز مي باشد و براي يك شخص واحد است . در پايان از شما متشكرم   ؟ سلام دوست عزيز تحرير دفاتر قانوني  درعين سادگي  جزئياتي دارد كه بايد حتما" از كسي كه تجربه تحرير داشته عيني كمك بگيديد والا گفتن شفاهي به همان سادگي هست كه عرض كردم سلام و متشكر شما صحيح مي فرماييد ولي خواهشمند است كتاب و يا جزوه اي به همراه نويسنده اش براي راه
 • سنده اش براي راهنمايي جزييات به من معرفي نماييد . و من نيز آنرا مطالعه نمايم تا وقتي پيش كسي براي يادگيري مي روم اطلاعات كافي داشته باشم چون دانشگاه پيام نود تحصيل نمودم و اطلاعاتم خيلي سطحي است . در ضمن مي خواستم بدانم تا كي مهلت داريم براي تحويل دفاتر امسال به دارايي ؟ در پايان نيز متشكرم دوست عزيز تحرير دفاتر قانوني دراصل انتقال همان اسناد حسابداري صادره روزانه در دفاتر است و ميتوانيد با جستجو در صفحات مجازي كمك بگيريد- مهلت قانوني 10 روز پس از صدور اسناد حسابداري هر روز است ولي عرفا"
 • رايي ؟ در پايان نيز متشكرم دوست عزيز تحرير دفاتر قانوني دراصل انتقال همان اسناد حسابداري صادره روزانه در دفاتر است و ميتوانيد با جستجو در صفحات مجازي كمك بگيريد- مهلت قانوني 10 روز پس از صدور اسناد حسابداري هر روز است ولي عرفا" تا اعلام رسيدگي دفاترتوسط دارايي مهلت داريد
مشاوره/ باسلام : ميخواستم در مورد بستن دفاتر قانوني و مراحل آن و زمان آن براي من توضيح دهيد . درضمن آيا ميتوان اغلام را به صورت تجميعي مثلا يك ماهه جمع كرد و در دفاتر روزنامه و كل نوشط و نيز آيا پركردن تمامي دفاتر از جمله كل - معين و دفتر روزنامه الزامي ميباشد . لطفا اگر نكاتي كليدي در اين رابطه وجود دارد براي من توضيح دهيد . با تشكر
باسلام : ميخواستم در مورد بستن دفاتر قانوني و مراحل آن و زمان آن براي من توضيح دهيد . درضمن آيا ميتوان اغلام را به صورت تجميعي مثلا يك ماهه جمع كرد و در دفاتر روزنامه و كل نوشط و نيز آيا پركردن تمامي دفاتر از جمله كل - معين و دفتر روزنامه الزامي ميباشد . لطفا اگر نكاتي كليدي در اين رابطه وجود دارد براي من توضيح دهيد . با تشكر
 • پرسش و پاسخ باسلام : ميخواستم در مورد بستن دفاتر قانوني و مراحل آن و زمان آن براي من توضيح دهيد . درضمن آيا ميتوان اغلام را به صورت تجميعي مثلا يك ماهه جمع كرد و در دفاتر روزنامه و كل نوشط و نيز آيا پركردن تمامي دفاتر از جمله كل - معين و دفتر روزنامه الزامي ميباشد . لطفا اگر نكاتي كليدي در اين رابطه وجود دارد براي من توضيح دهيد . با تشكر   ؟ با سلام 1-بستن حسابها در دفاتر قانوني نظير همان مواردي است
 • ند بزنيد3-دفاتر قانوني فقط روزنامه وكل مي باشد با سلام :منظور من از بستن دفاتر قانوني اين است كه چگونه دفاتر را بنوسم(راهنمايي مختصري بنماييد) وايا ميتوان به صورت تجميعي هرحسابي را به صورت ماهانه نوشت. با سلام در اين خصوص ائيينامه تحرير دفاتر را مطالعه فرمائيد لينك ذيل: http://www.moshaverhesab.com/stpage.aspx?pid=2852
مشاوره/ آيا منبع يا ماخذي وجود دارد كه يك حسابدار بر طبق آن بداند كه مي بايست مثلا آمار ماهانه توليد و گزارش خريد و فروش سه ماهانه شركت را در كنار ساير الزامات قانوني(بيمه و ماليات) تهيه و به مراجع مربوطه ارايه دهد؟
 • ماخذي وجود دارد كه يك حسابدار بر طبق آن بداند كه مي بايست مثلا آمار ماهانه توليد و گزارش خريد و فروش سه ماهانه شركت را در كنار ساير الزامات قانوني(بيمه و ماليات) تهيه و به مراجع مربوطه ارايه دهد؟ ؟ با سلام 1-آيين نامه تحرير دفاتر 2-قانون ماليات 3-اگر شركت بورسي است مقررات سازمان بورس اوراق بهادار 4-در مورد توليد نيز وزارت صنايع مورد 1و2 در سايت براي مطالعه موجود است ومورد سوم را از سايت بورس به آدرس ذيل دريافت كنيد: www.irbourse.com ومورد چهارم را
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام شركت بازرگاني(سهامي خاص) در منطقه آزاد كيش فعاليت دارد كه داراي دفتر نمايندگي در تهران نيز ميباشد. دفاتر قانوتي شركت در تهران تحرير و همراه با اظهار نامه مالياتي براي كيش ارسال ميشود . آيا بايد براي شعبه تهران نيز دفاتر قانوني تهيه شود ؟ با تشكر
با سلام شركت بازرگاني(سهامي خاص) در منطقه آزاد كيش فعاليت دارد كه داراي دفتر نمايندگي در تهران نيز ميباشد. دفاتر قانوتي شركت در تهران تحرير و همراه با اظهار نامه مالياتي براي كيش ارسال ميشود . آيا بايد براي شعبه تهران نيز دفاتر قانوني تهيه شود ؟ با تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام شركت بازرگاني(سهامي خاص) در منطقه آزاد كيش فعاليت دارد كه داراي دفتر نمايندگي در تهران نيز ميباشد. دفاتر قانوتي شركت در تهران تحرير و همراه با اظهار نامه مالياتي براي كيش ارسال ميشود . آيا بايد براي شعبه تهران نيز دفاتر قانوني تهيه شود ؟ با تشكر  ؟ با سلام اگر حكم شعبه را دارد و به صورت رسمي در روزنامه رسمي وتغييرات اساسنامه ثبت  وآگهي شده است بله در غير اينصورت خيربا سلام من سيستم سپيدار همكاران سيستم رو استفاده مي كنم ومي خوام سندهام رو هفتگي مجتمع كنم وبعد ثبت دفاتر كنم اين اشكالي از نظر وزارت دارايي ايجاد نمي كنه؟با تشكر, درود تاريخ ثبت شركت ما در روزنامه رسمي 90/12/16 ثبت شده و دفاتر پلمب شده در فروردين 91 بدست ما رسيد.تكليف چند روز پاياني اسل نود چيست؟ آيا تا پايان تير نودو يك بايد اظهارنامه بدهم ؟ ممنون؟, با سلام در يك كارخانه كوچك به عنوان حسابدار شروع بكار نموده ام و از شما ميخواهم منرا راهنمايي كنيد تانحوه نوشتن ثبت در دفتر روزنامه و كل را ياد بگيرم البته كارخانه دستگاه تهويه تهيه مي نمايد و به عنوان كارخانه ثبت شده است هم چنين هنوز هيچكس اطلاعاتي را ثبت نكرده در دفاتر قانوني و فقط در كامپيوتر ثبت شده است از سال 84 تا 91 و نحوه شروع كار را برايم توضيح دهيد . با تشكر , با سلام و تشكر به تازگي وارد يك شركت به عنوان حسابدار شده ام و ثبت دفاتر قانوني به من محول شده است و اولين تجربه كاري من بعد از فارغ تحصيل شدنم است لطفا منرا ياري نماييد در ضمن به عرض شما برسانم كه اين شركت تازه تاسيس است و هيچ حسابداري نداشته و كلي فاكتور براي خريد در كامپيوتر ثبت شده است همچنين اين شركت در حال ساخت و ساز بخش اداري و كارگاه مي باشد و كماكان در حال ساخت و ساز , باسلام : ميخواستم در مورد بستن دفاتر قانوني و مراحل آن و زمان آن براي من توضيح دهيد . درضمن آيا ميتوان اغلام را به صورت تجميعي مثلا يك ماهه جمع كرد و در دفاتر روزنامه و كل نوشط و نيز آيا پركردن تمامي دفاتر از جمله كل - معين و دفتر روزنامه الزامي ميباشد . لطفا اگر نكاتي كليدي در اين رابطه وجود دارد براي من توضيح دهيد . با تشكر , با سلام شركت بازرگاني(سهامي خاص) در منطقه آزاد كيش فعاليت دارد كه داراي دفتر نمايندگي در تهران نيز ميباشد. دفاتر قانوتي شركت در تهران تحرير و همراه با اظهار نامه مالياتي براي كيش ارسال ميشود . آيا بايد براي شعبه تهران نيز دفاتر قانوني تهيه شود ؟ با تشكر


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1742 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني