جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ باسلام لطفا"بفرمائيد كسي كه قرارداد امضاشده براي سال 90داشته باشدوطرح طبقه بندي مشاغل درسال91مبناازديماه90اجراشود آياكميته طرح طبقه بندي مي تواندحقوق سال قبل راكم كند ياچون قرادادامضاشده وبيمه مربوطه پرداخت شده نمي تواند .
باسلام لطفا"بفرمائيد كسي كه قرارداد امضاشده براي سال 90داشته باشدوطرح طبقه بندي مشاغل درسال91مبناازديماه90اجراشود آياكميته طرح طبقه بندي مي تواندحقوق سال قبل راكم كند ياچون قرادادامضاشده وبيمه مربوطه پرداخت شده نمي تواند .
 • پرسش و پاسخ باسلام لطفا"بفرمائيد كسي كه قرارداد امضاشده براي سال 90داشته باشدوطرح طبقه بندي مشاغل درسال91مبناازديماه90اجراشود آياكميته طرح طبقه بندي مي تواندحقوق سال قبل راكم كند ياچون قرادادامضاشده وبيمه مربوطه پرداخت شده نمي تواند .   ؟ باسلام فكر ميكنم ايرادي نداشته و حتما منافع شما مورد نظر كميته طرح طبقه بندي ومسئولين واقع ميگردد
مشاوره/ با سلام :درمورد حساب تعديلات سوال داشتم، آيا ايتم تعديلات در حساب كل خود را نشان ميدهد اگر امكان دارد در مورد اين حساب مختصرا براي من توضيح دهيد - آيا اگر در حساب دوره قبل يك داراي را مثلا تجهيزات را به حساب اثاثه برده باشند براي اصلاح آن بايد در دوره مالي فعلي حساب اثاثه و منصوبات را بستانكار كرد و به حساب تعديلات برد و از آنجا حساب تعديلات را بستانكار و به حساب تجهيزات برد يا بايد به صورت ديگر عمل كرد لطفا توضيح دهيد . با تشكر
با سلام :درمورد حساب تعديلات سوال داشتم، آيا ايتم تعديلات در حساب كل خود را نشان ميدهد اگر امكان دارد در مورد اين حساب مختصرا براي من توضيح دهيد - آيا اگر در حساب دوره قبل يك داراي را مثلا تجهيزات را به حساب اثاثه برده باشند براي اصلاح آن بايد در دوره مالي فعلي حساب اثاثه و منصوبات را بستانكار كرد و به حساب تعديلات برد و از آنجا حساب تعديلات را بستانكار و به حساب تجهيزات برد يا بايد به صورت ديگر عمل كرد لطفا توضيح دهيد . با تشكر
 • سال جاري 3-تعديلات سنواتي 4-و.... اين حساب مجموع سود وزيانهاي سنوات قبل واصلاحات وتعديلات سنواتي وتقسيم وتخصيص سود و... رانشان مي دهد 2-در خصوص سوال دوم يك ثبت ساده به شرح ذيل مي زنيد .ت.جه كنيد كه موضوع طرح شده توسط شما يك اشتباه در طبقه بندي در يك سرفصل كل (سرفصل اموال وماشين الات وتجهيزات)است نه يك اشتباه در اصول لذا: بد-تجهيزات              بس-اثاثيه اما اگر مثلا به جاي ثبت در حساب اثاثيه به حساب هزينه دو
 • اصلاحاتي انجام داده ايم ثبت گردد، و نيز در مورد اصلاح حساب كه در كجاي خساب كل يا ترازنامه ميآيد در ضمن ميتوان از حساب اصلاحات جهت يك حساب واسط استفاده كرد. با سلام دو موضوع داريم كه نبايد با هم قاطي شود: 1-اصلاح حساب 2- تغيير طبقه بندي كه اين يكي اصلاح حساب تلقي نمي شود بلكه تغغير طبقه بندي است از يك زير طبقه به يك زير طبقه ديگر در همان سرفصل حساب كل .معمولا حساب هاي ترازنامه اي تغيير طبقه بندي دارند اما اگر يك حساب ترازنامه اي وديگيري سود وزياني باشد اصلاح حساب محسوب مي شود
مشخصات کاربر/ نقش مهراز شمال
 • پست الكترونيكي: info@mehraz-co.com وب سايت: http://mehraz-co.com/ آدرس: آدرس : رشت، گلسار، بين خيابان هاي 105 و 107، پلاك 266، طبقه اول، شركت نقش مهراز آدرس : تهران - كوي نصر(گيشا) - خيابان عليالي غربي - پلاك 115 موضوع فعاليتها: سوابق كاري:
مشاوره/ اگر برنامه حسابداري جاي براي نگهداري اموال ندارد درچه قسمت ثبت ميشود
مشاوره/ با سلام من در مورد طرح طبقه بندي مشاغل سوال داشتم و نميدانم بايد از چه كسي راهنمايي بگيرم ميخواهم ببينم حسابداري بادوسال سابقه كار داراي ليسانس حسابداري و داراي پست مسول مالي شركت در شركت تعاوني داراي چه پايه حقوقي بايد باشد باتشكر
با سلام من در مورد طرح طبقه بندي مشاغل سوال داشتم و نميدانم بايد از چه كسي راهنمايي بگيرم ميخواهم ببينم حسابداري بادوسال سابقه كار داراي ليسانس حسابداري و داراي پست مسول مالي شركت در شركت تعاوني داراي چه پايه حقوقي بايد باشد باتشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام من در مورد طرح طبقه بندي مشاغل سوال داشتم و نميدانم بايد از چه كسي راهنمايي بگيرم ميخواهم ببينم حسابداري بادوسال سابقه كار داراي ليسانس حسابداري و داراي پست مسول مالي شركت در شركت تعاوني داراي چه پايه حقوقي بايد باشد باتشكر  ؟ با سلام لطفا به كتابچه راهنماي طبقه بندي سازمان خودتان مراجعه كنيد تقريبا بين 390 تا 430 هزار تومتن خواهد بود (البته فقط پايه حقوق ) متشكرم /سيف
 • ه راهنماي طبقه بندي سازمان خودتان مراجعه كنيد تقريبا بين 390 تا 430 هزار تومتن خواهد بود (البته فقط پايه حقوق ) متشكرم /سيف شركت ما شركت تعاوني كشاورزي زير نظر تعاون روستايي است كتابچه راهنما را چگونه تهيه كنم؟ باتشكر منظورم كتابچه طبقه بندي مشاغل است كه به سفارش شركت تهيه مي شود اگر شما نداريد و يا شامل شما نمي شود از شركت هاي مشابه استفاده نمائيد
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد . نحوه محاسبه گروههاي شغلي چگونه است. مثلاً گروه شغلي 4 در سال 88 چه مبلغي را به عنوان مزد روزانه دريافت مي كندو چگونه محاسبه مي شود . متشكرم
 • با سلام و خسته نباشيد . نحوه محاسبه گروههاي شغلي چگونه است. مثلاً گروه شغلي 4 در سال 88 چه مبلغي را به عنوان مزد روزانه دريافت مي كندو چگونه محاسبه مي شود . متشكرم ؟ با سلام طرحهاي طبقه بندي مشاغل وكتابهاي مربوطه با توجه به وضعيت رسته هاي موجود طرح طبقه بندي مشاغل متفاوت است.براي مثال يك دور كتاب هشت جلدي توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق در اين خصوص انتشار داده شده بود ودر حال حاضر نيز طرح طبقه بندي مشاغل با رويكرد نوين به
 • توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق در اين خصوص انتشار داده شده بود ودر حال حاضر نيز طرح طبقه بندي مشاغل با رويكرد نوين به صورت مجلد يك جلدي در بازار موجود است براي مثال: كتابهايي كه شما را در اين زمينه ياري مي كند به شرح ذيل است. • • طرح طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت: مجموعه شرح رشته هاي شغلي: رسته امور اجتماعي - سازمان معين ادارات (گردآورنده) • طرح طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنا
 • موعه شرح رشته هاي شغلي: رسته امور اجتماعي - سازمان معين ادارات (گردآورنده) • طرح طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت: مجموعه شرح رشته هاي شغلي: رسته خدمات - سازمان معين ادارات (گردآورنده) • طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل وزارتخانه ها، ...، مجموعه شرح رشته هاي شغلي رسته اداري مالي - سازمان مديريت وبرنامه • طرح طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت: مجموعه شرح رشته هاي شغلي رسته فني و مهند
مشاوره/ سلام چه كشورهايي مانند ايران در طبقه بندي صورت جريان وجوه نقد از 3 طبقه بيشتر استفاده كردند؟ با سپاس فراوان
 • پرسش و پاسخ سلام چه كشورهايي مانند ايران در طبقه بندي صورت جريان وجوه نقد از 3 طبقه بيشتر استفاده كردند؟ با سپاس فراوان  ؟ با سلام تقريبا هيچ كشوري.
اخبار/ آيين نامه طبقه بندي مشاغل تغيير مي‌كند
آيين نامه طبقه بندي مشاغل بر اساس ميزان مهارت كاركنان بجاي سنوات خدمت باز نگري مي‌شود.
 • روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي خبر داد:آيين نامه طبقه بندي مشاغل تغيير مي‌كند آيين نامه طبقه بندي مشاغل تغيير مي كند آيين نامه طبقه بندي مشاغل بر اساس ميزان مهارت كاركنان بجاي سنوات خدمت باز نگري مي شود. روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي بر اساس نظام طبقه بندي مشاغل جديد، با ارتقاي سطح مهارت، دستمزد نيروي كار نيز افزايش مي يابد. مهندس نظري جلالي معاون روابط كار وزارت كار و اموراجتماعي درخصوص بازنگري در طرح طبقه بندي مشاغل گفت: با هدف جلوگيري
 • ، با ارتقاي سطح مهارت، دستمزد نيروي كار نيز افزايش مي يابد. مهندس نظري جلالي معاون روابط كار وزارت كار و اموراجتماعي درخصوص بازنگري در طرح طبقه بندي مشاغل گفت: با هدف جلوگيري از تضييع حقوق كارگران و ايجاد انگيزه در آنان براي كارايي بيشتر، نظام طبقه بندي مشاغل با جهت گيري كلي از " سنوات خدمت " به ميزان مهارت بازنگري مي شود. وي گفت: در نظام جديد طبقه بندي مشاغل كه به زودي آماده مي شود، سنوات محوري جاي خود را به مهارت محوري خواهد داد و كارگران متناسب با ارتقاي مهارت و دانش كاري خود ، از
 • به زودي آماده مي شود، سنوات محوري جاي خود را به مهارت محوري خواهد داد و كارگران متناسب با ارتقاي مهارت و دانش كاري خود ، از افزايش مزد بهره مند مي شوند. معاون وزير كار افزود:كارگروهي به همين منظور از اواسط خردادماه سال جاري با حضور دفاتر مشاوره فني طبقه بندي مشاغل و كارشناسان اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت تشكيل شده است. وي خاطر نشان ساخت:اين كارگروه ، عوامل نظام طبقه بندي مشاغل را به بحث گذاشته و پس از دريافت نقطه نظرات كارشناسان و صاحبنظران مرتبط ، ازآنها در تدوين نظام جديد بهره مي گير
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام سرفصل حساب شركتهاي گروه دركدام گروه از طبقه دارائيها بايد تعريف شود؟
باسلام سرفصل حساب شركتهاي گروه دركدام گروه از طبقه دارائيها بايد تعريف شود؟
 • پرسش و پاسخ باسلام سرفصل حساب شركتهاي گروه دركدام گروه از طبقه دارائيها بايد تعريف شود؟  ؟ با سلام معمولا حسابهاي گروه شركتهاي وابسته  در گروه  دارائيها ويا بدههيهاي جاري دسته بندي مي شود وبه ندرت در سطح بدههياي غير جاري ويا دارائيهاي غير جاري طبقه بندي مي شود كه در اينخصوص بررسي ماهيت موضوع دقيقا بررسي وتصميم نهائي اخذ شود
مشاوره/ در ترازنامه ساير داراييها به چه معناستباسلام لطفا"بفرمائيد كسي كه قرارداد امضاشده براي سال 90داشته باشدوطرح طبقه بندي مشاغل درسال91مبناازديماه90اجراشود آياكميته طرح طبقه بندي مي تواندحقوق سال قبل راكم كند ياچون قرادادامضاشده وبيمه مربوطه پرداخت شده نمي تواند . , با سلام :درمورد حساب تعديلات سوال داشتم، آيا ايتم تعديلات در حساب كل خود را نشان ميدهد اگر امكان دارد در مورد اين حساب مختصرا براي من توضيح دهيد - آيا اگر در حساب دوره قبل يك داراي را مثلا تجهيزات را به حساب اثاثه برده باشند براي اصلاح آن بايد در دوره مالي فعلي حساب اثاثه و منصوبات را بستانكار كرد و به حساب تعديلات برد و از آنجا حساب تعديلات را بستانكار و به حساب تجهيزات برد ي, نقش مهراز شمال, با سلام من در مورد طرح طبقه بندي مشاغل سوال داشتم و نميدانم بايد از چه كسي راهنمايي بگيرم ميخواهم ببينم حسابداري بادوسال سابقه كار داراي ليسانس حسابداري و داراي پست مسول مالي شركت در شركت تعاوني داراي چه پايه حقوقي بايد باشد باتشكر, سلام چه كشورهايي مانند ايران در طبقه بندي صورت جريان وجوه نقد از 3 طبقه بيشتر استفاده كردند؟ با سپاس فراوان, آيين نامه طبقه بندي مشاغل , آيين نامه طبقه بندي مشاغل, ميزان مهارت كاركنان بجاي سنوات خدمت, طبقه بندي مشاغل , سنوات خدمت, باسلام سرفصل حساب شركتهاي گروه دركدام گروه از طبقه دارائيها بايد تعريف شود؟


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1742 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني