جستجو در پورتال

نتايج جستجو

اخبار/ معافيت مالياتي حقوق بگيران در سال 89 تعيين شد
معافيت مالياتي حقوق بگيران در سال 89 تعيين شد
مشاوره/ با سلام شركت توليدي در سال 85 تاسيس كردم و جهت استفاده از ماده 132 معافيت مالياتي براي واحد هاي تاسيس شده در فاصله 120 كيلومتري تهران جواز تاسيس خود و سپس پروانه بهره برداري در سال 87 اخذ نمودم. وقتي در مورد معافيت مالياتي ام سوال كردم گفته شد شما معافيت نداريد چون واحدي كه شما در شهرك صنعتي خودتان تاسيس كرده ايد 25 كيلومتر نه 30 كيلومتر از مركز شهر فاصله دارد كه اين تبصره بعدا به اين ماده 132 الحاق شده. حال تكليف چيست؟
 • پرسش و پاسخ با سلام شركت توليدي در سال 85 تاسيس كردم و جهت استفاده از ماده 132 معافيت مالياتي براي واحد هاي تاسيس شده در فاصله 120 كيلومتري تهران جواز تاسيس خود و سپس پروانه بهره برداري در سال 87 اخذ نمودم. وقتي در مورد معافيت مالياتي ام سوال كردم گفته شد شما معافيت نداريد چون واحدي كه شما در شهرك صنعتي خودتان تاسيس كرده ايد 25 كيلومتر نه 30 كيلومتر از مركز شهر فاصله دارد كه اين تبصره بعدا به اين ماده 132 الحاق شده. حال تكليف چيست؟  ؟
 • از مركز شهر فاصله دارد كه اين تبصره بعدا به اين ماده 132 الحاق شده. حال تكليف چيست؟  ؟ با سلام به هر حال ليست شهرك هاي صنعتي مشمول معافيت در وزارت صنايع موجود است.بديهي است كه كار سازمان امور مالياتي قبل از راه اندازي يك مجموعه توليدي باغ سبز نشان دادن است وبعد ازآن سنگ اندازي و مشكل درست كردن .از نظر سازمان امور مالياتي كسي معافيت ندارد(حتي به فرض تصريح در قانون) مگر اينكه مشاور مالياتي قوي(منظور بازنشسته هاي سازمان امور مالياتي است) برا
 • وليدي باغ سبز نشان دادن است وبعد ازآن سنگ اندازي و مشكل درست كردن .از نظر سازمان امور مالياتي كسي معافيت ندارد(حتي به فرض تصريح در قانون) مگر اينكه مشاور مالياتي قوي(منظور بازنشسته هاي سازمان امور مالياتي است) براي اخذ حق خود به كار گيرد.سازمان امور مالياتي به زعم خود محل "گرفتن" ماليات است ونه "دادن" وجه وكمك به توليد (از طريق اعطاي اعتبار مالياتي)
مشاوره/ معافيت مالياتي از كي اعمال خواهد شد؟
 • پرسش و پاسخ معافيت مالياتي از كي اعمال خواهد شد؟  ؟ با سلام منظورتان چه نوع معافيتي است(؟)اگر منظورتان معافيت مالياتي حقوق است از ابتداي سال 1390
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي سالانه پس از هدفمندكردن يارانه‌ها
رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور از افزايش معافيت مالياتي سالانه پس از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد.
 • رييس‌ سازمان امور مالياتي خبر داد:افزايش معافيت مالياتي سالانه پس از هدفمندكردن يارانه‌ها افزايش معافيت مالياتي سالانه پس از هدفمندكردن يارانه ها علي عسكري در گفت وگو با ايسنا درباره افزايش پايه معافيت مالياتي سالانه از رقم پنج ميليون و 25 هزار توماني كنوني پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اظهار كرد: در قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني شده است كه پس از اجراي قانون، معافيت پايه مالياتي براي حقوق بگيران تعديل شود و هر زمان كه اجراي قانون آغاز
 • پنج ميليون و 25 هزار توماني كنوني پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اظهار كرد: در قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني شده است كه پس از اجراي قانون، معافيت پايه مالياتي براي حقوق بگيران تعديل شود و هر زمان كه اجراي قانون آغاز شود، سازمان امور مالياتي اختيار قانوني دارد تا اين تعديل را انجام بدهد. وي درباره ميزان اين افزايش معافيت مالياتي گفت: بايد ابتدا سبد قيمتي كه دولت براي حذف يارانه از 16 قلم كالا در نظر گرفته مشخص شود و سپس بر اساس اين سبد قيمتي، آثار اجراي قانون را پيش بيني و معاف
 • اين افزايش معافيت مالياتي گفت: بايد ابتدا سبد قيمتي كه دولت براي حذف يارانه از 16 قلم كالا در نظر گرفته مشخص شود و سپس بر اساس اين سبد قيمتي، آثار اجراي قانون را پيش بيني و معافيت سالانه حقوق را تعديل خواهيم كرد. عسكري تاكيد كرد: تعديل و افزايش اين معافيت براي حقوق بگيران براساس آثار هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود. به گزارش ايسنا دولت مي تواند براي حفظ قدرت اقتصادي افراد حقوق بگير، پايه معافيت مالياتي سالانه كه در حال حاضر پنج ميليون و 250 هزار تومان در سال و حدود 435 هزار تومان در ماه است را
اخبار/ شرط معافيت مالياتي موديان داشتن شماره اقتصادي است
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور گفت: مودياني كه مطابق قانون مكلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده‌اند، در صورت عدم ثبت نام تا پايان تيرماه، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جرايم قانوني محروم مي‌شوند.
 • ده ، از كليه معافيت ها و بخشودگي جريمه هاي مقرر قانوني محروم مي شوند و سازمان امور مالياتي كشور علاقه مند است موديان محترم مالياتي با اقدام به موقع مشمول جريمه نشوند.   معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور همچنين در مورد سقف معافيت مالياتي پايه در سال 93 نيز گفت: در سال 93 ، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي تا مبلغ 12 ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف بوده كه اين رقم براي سال 94 به مبلغ 13 ميليون و 800 هزار تومان افزايش يافته است.  
مشاوره/ من شاغلم و مادر يك فرزند معلول نخاعي هستم. ميخواستم بدانم معافيت مالياتي حقوق شامل حال من ميشود يا خير. قبلا از پاسخ شما سپاسگزارم
 • پرسش و پاسخ من شاغلم و مادر يك فرزند معلول نخاعي هستم. ميخواستم بدانم معافيت مالياتي حقوق شامل حال من ميشود يا خير. قبلا از پاسخ شما سپاسگزارم  ؟ با سلام تا مبلغ 483 هزار تومان معافيت مالياتي داريد
اخبار/ اعلام معافيت مالياتي حقوق در لايحه بودجه
اعلام معافيت مالياتي حقوق در لايحه بودجه
 • الف تاريخ: 1393-09-16 اعلام معافيت مالياتي حقوق در لايحه بودجه    طبق تبصره ۹ لايحه پيشنهادي بودجه ۹۴ كل كشور سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۹۴ مبلغ ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن به نرخ ۱۰ درصد براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ماده ۵ قانون مديريتي خدما
 • غ ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن به نرخ ۱۰ درصد براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ماده ۵ قانون مديريتي خدمات كشوري و ماده ۵ قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌شود.   بر اين اساس سقف معافيت ماليات حقوق در سال ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و در ماه يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اين سقف معافيت مالياتي براي سال جاري يك ميليون تومان بوده است.   اليته طبق قانون معافيتهاي مالياتي به شرط انجام تكاليف قانوني
 • معافيت ماليات حقوق در سال ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و در ماه يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اين سقف معافيت مالياتي براي سال جاري يك ميليون تومان بوده است.   اليته طبق قانون معافيتهاي مالياتي به شرط انجام تكاليف قانوني مالياتي است، مثلا اگر يك صنف مشمول، اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را به موقع ارائه نكند يا اظهارنامه ماليات بر درامد را در موعد مقرر پرداخت نكند، اين معافيت درآمدي ماهانه يك ميليون و ۱۱۵ هزار توماني نيز لغو مي‌شود.  
اخبار/ تعيين سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران
بر اساس مصوبه مجلس، سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران 833 هزار تومان تعيين شد.
 • به گزارش خبرگزاري فارس:تعيين سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران منبع: فارس تاريخ: 1392-02-25 تعيين سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني صبح امروز خود بند 37 از لايحه بودجه سال 92 كل كشور را بررسي و تصويب كردند. بر اين اساس سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 52 قا
 • انون برنامه پنجساله برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 92 مبلغ 100 ميليون ريال در سال تامين شد. بر اين اساس حقوق بگيران دولت كه از 833 هزار تومان بيشتر حقوق مي‌گيرند شامل پرداخت ماليات مي‌شوند و حقوق بگيران تا 833 هزار تومان از معافيت مالياتي بهره‌مند مي شوند.  
اخبار/ 350هزار تومان سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد
رئيس سازمان امور مالياتي خبر داد: «در لايحه پيشنهادي اين سازمان براي تعيين معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد، سقف معافيت مالياتي 350 هزار تومان پيش بيني شده است.»
 • رئيس سازمان امور مالياتي خبر داد:350هزار تومان سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد 350هزار تومان سقف معافيت مالياتي حقوق و دستمزد «در لايحه پيشنهادي اين سازمان براي تعيين معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد، سقف معافيت مالياتي 350 هزار تومان پيش بيني شده است.» علي اكبر عرب مازار در حاشيه سومين همايش حسابرسي مالياتي درباره وضعيت ارائه لايحه معافيت هاي حقوق و دستمزد كاركنان دولت و كارگران مشمول تامين اجتماعي به مجلس اظهار داشت: «ما لايحه اي را
 • اتي درباره وضعيت ارائه لايحه معافيت هاي حقوق و دستمزد كاركنان دولت و كارگران مشمول تامين اجتماعي به مجلس اظهار داشت: «ما لايحه اي را تهيه و به دولت ارائه كرده ايم و فكر مي كنم به زودي از سوي دولت به مجلس ارائه خواهد شد.» وي در خصوص وضعيت معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد در لايحه پيشنهادي تصريح كرد: «سقف معافيت مالياتي امسال بايد از 227 هزار تومان به 247 هزار تومان مي رسيد اما اگر لايحه به مجلس ارائه شود فكر مي كنم معافيت اوليه در حد 350 هزار تومان باشد.» بر اساس اين گزار
 • ات كشوري سال گذشته با تصويب در مجلس جايگزين نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت شد. در عين حال بحث معافيت حقوق و دستمزد كاركنان در اين قانون مغفول ماند و امسال معافيت حقوق و دستمزدها بدون افزايش سقف همانند سال قبل اعمال مي شود. سازمان امور مالياتي براي رفع اين نقص لايحه اي را تهيه كرده كه به زودي به مجلس ارائه مي شود. ميزان معافيت مالياتي حقوق بگيران در سال هاي 1383تا 1387 به ترتيب 175 ، 190 ، 216 ، 227 و 350 هزار تومان بوده است. معافيت مالياتي سال84 رشدي معادل 6/8 درصد داشته كه در مق
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ معافيت مالياتي دو برابر مي‌شود
محمد پاريزي با بيان اينكه در صورت كاهش ميزان يارانه ها در سالهاي آتي، امكان افزايش معافيتهاي مالياتي وجود دارد، افزود: افزايش معافيتهاي مالياتي در راستاي هدفمندي يارانه ها به همراه ساير اقدامات حمايتي دولت در اين زمينه صورت مي گيرد.
 • قائم مقام سازمان امور مالياتي :معافيت مالياتي دو برابر مي‌شود معافيت مالياتي دو برابر مي‌شود قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور ميزان معافيت مالياتي در سال 90 بر اساس بودجه را 10 درصد عنوان كرد و گفت: معافيت مالياتي در 5 سال دو برابر خواهد شد. به گزارش مهر محمد پاريزي با بيان اينكه در صورت كاهش ميزان يارانه ها در سالهاي آتي، امكان افزايش معافيتهاي مالياتي وجود دارد، افزود: افزايش معافيتهاي مالياتي در راستاي هدفمندي يارانه ها به همراه ساير اقدامات ح
 • يزي با بيان اينكه در صورت كاهش ميزان يارانه ها در سالهاي آتي، امكان افزايش معافيتهاي مالياتي وجود دارد، افزود: افزايش معافيتهاي مالياتي در راستاي هدفمندي يارانه ها به همراه ساير اقدامات حمايتي دولت در اين زمينه صورت مي گيرد. قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور ميزان معافيت مالياتي در سال 90 بر اساس بودجه را 10 درصد عنوان كرد و با بيان اينكه معافيت مالياتي طي 5 سال دو برابر خواهد شد، اظهارداشت: در راستاي هدفمندي يارانه ها، مكانيزمهاي حمايتي در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به اقدامات حمايتي
 • اي هدفمندي يارانه ها، مكانيزمهاي حمايتي در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به اقدامات حمايتي دولت در راستاي هدفمندي يارانه ها، پرداخت نقدي يارانه ها را نوعي مكانيزم حمايتي كه منجر به افزايش قدرت خريد خانوارها مي شود، ذكر كرد و افزود: افزايش پايه و معافيتهاي مالياتي به تنهايي به عنوان طرح حمايتي هدفمندي يارانه ها منطقي نيست. پاريزي در مورد ماليات اصناف عنوان كرد: ماليات بر درآمد اصناف در بودجه سال جاري به طور مشخص، معلوم نيست و ممكن است كه افزايش ماليات بر درآمد آنها در حد سال جاري باشد، همچبا سلام شركت توليدي در سال 85 تاسيس كردم و جهت استفاده از ماده 132 معافيت مالياتي براي واحد هاي تاسيس شده در فاصله 120 كيلومتري تهران جواز تاسيس خود و سپس پروانه بهره برداري در سال 87 اخذ نمودم. وقتي در مورد معافيت مالياتي ام سوال كردم گفته شد شما معافيت نداريد چون واحدي كه شما در شهرك صنعتي خودتان تاسيس كرده ايد 25 كيلومتر نه 30 كيلومتر از مركز شهر فاصله دارد كه اين تبصره بعد, معافيت مالياتي از كي اعمال خواهد شد؟, شرط معافيت مالياتي موديان داشتن شماره اقتصادي است, من شاغلم و مادر يك فرزند معلول نخاعي هستم. ميخواستم بدانم معافيت مالياتي حقوق شامل حال من ميشود يا خير. قبلا از پاسخ شما سپاسگزارم, اعلام معافيت مالياتي حقوق در لايحه بودجه, تعيين سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران, معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد, رئيس سازمان امور مالياتي , معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد, سقف معافيت مالياتي 350, سقف معافيت هاي مالياتي حقوق و دستمزد, همايش حسابرسي مالياتي, قانون نظام مديريت خدمات كشوري


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1741 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني