جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ آيا اتباع خارجي داراي مجوز اقامت در ايران حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري را دارند؟ تحت چه شرايطي؟ آيا رأيي تاكنون در اين راستا صادر شده است؟
آيا اتباع خارجي داراي مجوز اقامت در ايران حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري را دارند؟ تحت چه شرايطي؟ آيا رأيي تاكنون در اين راستا صادر شده است؟
 • اه صاحبي وكيل پايه يك دادگستري 1- شماره رأي صادره در شعب ديوان 2-مستندات قانون اساسي ، قانون ديوان عدالت اداري و قانون مدني 3- تحليل موضوع با امعان نظر به مفاد مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت 4-در صورت امكان بررسي تطبيقي با يك كشور داراي سيستم دوگانه گراي قضايي (مثل فرانسه) با سلام بررسي اين موارد از حوصله و چارچوب مشاوره هاي غير حضوري خارج است موفق باشيد-شاه صاحبي
اخبار/ رأي وحدت رويه ديوان عدالت درباره مرخصي زايمان
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش مدت مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه رأي وحدت رويه صادر كرد.
 • به گزارش تسنيم :رأي وحدت رويه ديوان عدالت درباره مرخصي زايمان منبع: الف تاريخ: 1394-02-26 رأي وحدت رويه ديوان عدالت درباره مرخصي زايمان   به گزارش تسنيم به نقل از ديوان عدالت اداري، در رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه آمده است: به‌موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانين
 • ب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ به‌تاريخ ۱۹ تير ماه ۹۲ مدت مرخصي زايمان (يك و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي را ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط تعيين كرده است.   در ادامه رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: نظر به اينكه شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ ديوان عدالت اداري به‌شرح آراء مندرج در گردش كار كه در شعب هشتم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد و استوار شده است در ارتباط با خواسته شكات مبني بر الزام دستگاه دولتي متبوع خويش به افز
 • اه به ۹ ماه، حكم به وارد دانستن شكايت صادر كردند اين آرا در راستاي حكم پيش‌گفته مقنن و مصوبه يادشده هيئت وزيران صادر شده‌اند و به‌عنوان رأي صحيح تلقي مي‌شوند و به همين جهت در راستاي ماده ۹۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آراي مذكور به‌عنوان رأي ايجاد رويه براي شعب ديوان عدالت اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.  
اخبار/ راي ديوان عدالت درباره مشاغل سخت‎وزيان‌آور
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره موضوع استفاده از مزاياي اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور راي وحدت رويه‌اي صادر كرد.
 • به گزارش ايسنا:راي ديوان عدالت درباره مشاغل سخت‎وزيان‌آور منبع: فارس تاريخ: 1393-08-05 راي ديوان عدالت درباره مشاغل سخت‎وزيان‌آور     به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره موضوع استفاده از مزاياي اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور راي وحدت رويه‌اي صادر كرد.   متن راي شماره ۱۰۴۳
 • مشاغل سخت‎وزيان‌آور     به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره موضوع استفاده از مزاياي اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور راي وحدت رويه‌اي صادر كرد.   متن راي شماره ۱۰۴۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره به شرح زير است:   « اولا، تعارض در آراء محرز است.   ثانيا، مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره م
 • انون اصلاح تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هيأت وزيران ، رأي كميته بدوي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور ظرف ۱۵ روز اداري از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است و در صورتي كه كارگر يا كارفرما به رأي بدوي اعتراض داشته باشند درخواست تجديدنظر خود را كتباً به سازمان كار و امور اجتماعي محل تسليم مي‌نمايند.   با عنايت به اين كه كميته بدوي استاني به تكلي
مشاوره/ سلام در رابطه با خواهان بودن اتباع بيگانه در ديوان عدالت اداري اگر ممكن هست مستندات قانوني آن ذكر شود و در صورت امكان اگر مقاله اي در اين ضمينه وجود دارد ذكر شود.ممنون
 • بودن اتباع بيگانه در ديوان عدالت اداري اگر ممكن هست مستندات قانوني آن ذكر شود و در صورت امكان اگر مقاله اي در اين ضمينه وجود دارد ذكر شود.ممنون  ؟ با سلام بله لطفا از طريق كتابخانه مجلس پيگيري شود
اخبار/ حدود اختيارات ديوان عدالت اداري مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين داد‌رسي ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
 • نمايندگان مجلس تصويب كردند:حدود اختيارات ديوان عدالت اداري مشخص شد حدود اختيارات ديوان عدالت اداري مشخص شد به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين داد‌رسي ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند. وكلاي ملت در بخش دوم اين لايحه كه مربوط به آئين دادرسي است مقرر كرد كه صلاحتي و حدود اختيارات ديوان عدالت
 • نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است. اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. بهارستان‌نشينان در تبصره اين ماده مقرر كردند: تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأي در ديوان عدالت اداري با دادگاه عمومي است. وكلاي ملت در تبصره ديگر ماده مذكور مصوب كردند: تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.
اخبار/ راي ديوان عدالت اداري درباره حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان راي وحدت رويه‌اي صادر كرد.
 • الف تاريخ: 1393-09-08   راي ديوان عدالت اداري درباره حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان   به گزارش ايسنا، گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:   الف: شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ با موضوع دادخواست خانم «الف» به طرفيت ۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي ۲- اداره كل تأمين اجتماعي
 • ت خدمات كشوري و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده ۶۴ قانون تأمين اجتماعي پرداخت حقوق ايام استعلاجي از تكاليف سازمان تأمين اجتماعي است.   لذا با رد شكايت شاكي از وزارت امور اقتصادي و دارايي به تجويز ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري به الزام اداره كل تأمين اجتماعي استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي ايام استعلاجي شاكي حكم صادر و اعلام مي نمايد. رأي ديوان قطعي است.   ب: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ با مو
 • ن با توجه به مراتب فوق و مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تأمين اجتماعي به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي زايمان شاكي حكم صادر و اعلام مي‌شود. در خصوص شكايت به طرفيت صندوق تأمين اجتماعي به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.   به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي، با اك
اخبار/ ممنوعيت كسر حق بيمه از فوق العاده اضافه كاركنان صندوق تامين اجتماعي تاييد شد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت درباره عدم كسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه‌كار كاركنان مشمول صندوق تامين اجتماعي را تاييد كرد.
 • با راي ديوان عدالت اداري: ممنوعيت كسر حق بيمه از فوق العاده اضافه كاركنان صندوق تامين اجتماعي تاييد شد منبع: فارس تاريخ: 1393-10-09 ممنوعيت كسر حق بيمه از فوق العاده اضافه كاركنان صندوق تامين اجتماعي تاييد شد به گزارش فارس به نقل از معاونت سرمايه انساني و توسعه مديريت رئيس جمهور هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي توسعه مديريت و سر
 • به شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت درباره عدم كسر حق بيمه از فوق‌العاده اضافه‌كار كاركنان مشمول صندوق تامين اجتماعي را تاييد كرد. موضوع شكايت از اجراي بخشنامه 5271/93/200 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ديوان عدالت اداري و تقاضاي ابطال آن، در جلسه دهم آذرماه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و صحت بخشنامه صادره مورد تاييد هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در اين
اخبار/ تغيير قانون صدور مجدد دسته چك
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شوراي عالي پول و اعتبار مبني بر ممنوعيت اخذ دسته چك به مدت هفت سال براي اشخاص داراي چك برگشتي را مغاير قانون دانست و ابطال كرد.
 • ك منبع: فارس تاريخ: 1395-03-01 تغيير قانون صدور مجدد دسته چك   به گزارش انتخاب از ديوان عدالت اداري، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ هفتم ارديبهشت ۹۵ با حضور رئيس جديد و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير كه در پايگاه اطلاع رساني ديوان نيز مو
 • اب جاري مصوب دوم خرداد ۹۱ شوراي پول و اعتبار، قيود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذكور رعايت نشده بلكه دامنه شمول آنها توسعه يافته است، بنابراين بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود. بنا بر اين گزارش شوراي پول و اعتبار مركزي به موجب ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاري، براي كليه اشخاص داراي چك برگشتي، محرومتيهايي وضع نموده است كه براي رفع اين محروميتها بايستي مطابق با بندهاي ۱ تا ۵ اين م
مشاوره/ كاركنان پيماني با 6سال سابقه كاري و اتمام قرارداد چگونه ميتوان پاداش پايان خدمت بگيرند./م متشكرم
كاركنان پيماني با 6سال سابقه كاري و اتمام قرارداد چگونه ميتوان پاداش پايان خدمت بگيرند./م متشكرم
 • باتوجه به اينكه حق سنوات كاركنان معمولا در ازاي هرسال يكماه ميباشد لطفا اعلام فرماييد مشمول كدام صندوق بيمه اي ميباشيد . باتشكر نيروهاي انتظامي 6سال از سال 84 تا 1390 خدمت و قرارداد پايان يافت. بعداز پيگيري مكرر اعلام كه فقط به كساني پاداش ميدهيم كه از ديوان عدالت حكم بگيرد. لذا قوانين مرتبط ميخاهم./ خيلي ممنون باسلام متاسفانه در اين خصوص موردي مشاهده نشد ولي معمولا پاداش درقبال انجام كارها و اقداماتي فوق العاده تعلق ميگيرد لذا درصورتيكه خو
 • عدالت حكم بگيرد. لذا قوانين مرتبط ميخاهم./ خيلي ممنون باسلام متاسفانه در اين خصوص موردي مشاهده نشد ولي معمولا پاداش درقبال انجام كارها و اقداماتي فوق العاده تعلق ميگيرد لذا درصورتيكه خود را محق به استفاده از اين مزايا مي دانيد ميتوانيد از طريق ديوان عدالت اداري بازهم تاكيد ميكنم بشرطي كه واجد شرايط مربوطه ميباشيد دادخواستي تقديم فرماييد مطمئنا رسيدگي خواهد شد و شما هم به حق خود ميرسيد . موفق باشيد
مشاوره/ موضوع استفساريه جديد مجلس در مورد اصلاح تبصره 2 ماده76 قانون تامين اجتماعي اين جانب به مدت 15 سال در پست شغل سخت وزيان آور بودم ومدت 5 سال در پست عادي مشغول به كار مي باشم و جمعا در سال 24 ام خدمتم مي باشم و سنم 43 سال مي باشد و اكنون سازمان تامين اجتماعي مي گويد شما يا بايستي 20 سال متوالي ويا 25 سال متناوب داشته باشيد راهنمايي ام كنيد چگونه به ديوان عدالت شكايت كنم
موضوع استفساريه جديد مجلس در مورد اصلاح تبصره 2 ماده76 قانون تامين اجتماعي اين جانب به مدت 15 سال در پست شغل سخت وزيان آور بودم ومدت 5 سال در پست عادي مشغول به كار مي باشم و جمعا در سال 24 ام خدمتم مي باشم و سنم 43 سال مي باشد و اكنون سازمان تامين اجتماعي مي گويد شما يا بايستي 20 سال متوالي ويا 25 سال متناوب داشته باشيد راهنمايي ام كنيد چگونه به ديوان عدالت شكايت كنم
 • در پست شغل سخت وزيان آور بودم ومدت 5 سال در پست عادي مشغول به كار مي باشم و جمعا در سال 24 ام خدمتم مي باشم و سنم 43 سال مي باشد و اكنون سازمان تامين اجتماعي مي گويد شما يا بايستي 20 سال متوالي ويا 25 سال متناوب داشته باشيد راهنمايي ام كنيد چگونه به ديوان عدالت شكايت كنم   ؟ باسلام صرفنظر ازاينكه ادعاي شما براساس قوانين مربوطه بحق ميباشد ياخير براي اينكار بايستي ازيكي از ادارات پست فرم مخصوص دادخواست به ديوان عدالت اداري را گرفته مو
 • ازاينكه ادعاي شما براساس قوانين مربوطه بحق ميباشد ياخير براي اينكار بايستي ازيكي از ادارات پست فرم مخصوص دادخواست به ديوان عدالت اداري را گرفته موردتان راكاملا شرح داده وهرگو نه مدارك ودلايلي كه داريد را ضميمه نموده ازطريق اداره پست ارسال فرماييد . ديوان هم رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر مينمايد . راه ديگري وجودندارد . با امتنان ....... مستوفي .........آيا اتباع خارجي داراي مجوز اقامت در ايران حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري را دارند؟ تحت چه شرايطي؟ آيا رأيي تاكنون در اين راستا صادر شده است؟, رأي وحدت رويه ديوان عدالت درباره مرخصي زايمان, راي ديوان عدالت درباره مشاغل سخت‎وزيان‌آور, سلام در رابطه با خواهان بودن اتباع بيگانه در ديوان عدالت اداري اگر ممكن هست مستندات قانوني آن ذكر شود و در صورت امكان اگر مقاله اي در اين ضمينه وجود دارد ذكر شود.ممنون, حدود اختيارات ديوان عدالت اداري مشخص شد, راي ديوان عدالت اداري درباره حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان, ممنوعيت كسر حق بيمه از فوق العاده اضافه كاركنان صندوق تامين اجتماعي تاييد شد, تغيير قانون صدور مجدد دسته چك, كاركنان پيماني با 6سال سابقه كاري و اتمام قرارداد چگونه ميتوان پاداش پايان خدمت بگيرند./م متشكرم, موضوع استفساريه جديد مجلس در مورد اصلاح تبصره 2 ماده76 قانون تامين اجتماعي اين جانب به مدت 15 سال در پست شغل سخت وزيان آور بودم ومدت 5 سال در پست عادي مشغول به كار مي باشم و جمعا در سال 24 ام خدمتم مي باشم و سنم 43 سال مي باشد و اكنون سازمان تامين اجتماعي مي گويد شما يا بايستي 20 سال متوالي ويا 25 سال متناوب داشته باشيد راهنمايي ام كنيد چگونه به ديوان عدالت شكايت كنم


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1741 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني