جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ سلام شركت خدماتي دارم بابت قرارداد با كارفرماي دولتي شركت مخابرات استان زنجان در سال 84 با موضوع راه اندازي ومديريت ونگهداري مراكز ict روستايي شامل پست وپست بانك ومخابرات قرارداد اصلي با مخابرات وقرارداد هاي الحاقي با پست و پست بانك بستم 3 سال كار كردم پست وپست بانك چون كارفرماي اصلي نيستند حق الزحمه كاركردم را پرداخت نميكنند دادگاه زنجان هم 2 سال هست بعلت ضعف دادرسي پرونده ام را نگهداشته راهنمايي كنيد در ضمن وكالت پرونده را قبول ميكنيد حضوري خدمت برسم
 • پرسش و پاسخ سلام شركت خدماتي دارم بابت قرارداد با كارفرماي دولتي شركت مخابرات استان زنجان در سال 84 با موضوع راه اندازي ومديريت ونگهداري مراكز ict روستايي شامل پست وپست بانك ومخابرات قرارداد اصلي با مخابرات وقرارداد هاي الحاقي با پست و پست بانك بستم 3 سال كار كردم پست وپست بانك چون كارفرماي اصلي نيستند حق الزحمه كاركردم را پرداخت نميكنند دادگاه زنجان هم 2 سال هست بعلت ضعف دادرسي پرونده ام را نگهداشته راهنمايي كنيد در ضمن وكالت پرونده را قبول ميكنيد حضوري خد
مشاوره/ با سلام آيا نيروهاي شركتي شهرك صنعتي گلستان هم قراردادي ميشوند . و نيروهاي مخابرات استان گلستان چه طور الان 10 سال شركتي هستند نيروهاي مخابرات امكان داره قراردادي شوند .سال خوبي داشته باشيد با تشكر.
 • پرسش و پاسخ با سلام آيا نيروهاي شركتي شهرك صنعتي گلستان هم قراردادي ميشوند . و نيروهاي مخابرات استان گلستان چه طور الان 10 سال شركتي هستند نيروهاي مخابرات امكان داره قراردادي شوند .سال خوبي داشته باشيد با تشكر.  ؟ با سلام در حرف وبخشنامه بله اما در عمل معلوم نيست.
اخبار/ اختلاف مخابرات و شركت‌هاي خصوصي خدمات اينترنت بر سر ماليات پرداختي
خبرگزاري فارس: شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي و مخابراتي مدعي شده اند كه شركت مخابرات ايران پس از خصوصي سازي از آنها 8 درصد ماليات اضافه مي گيرد.
 • ارت دارايي اثبات كنند. مديرعامل شاتل تصريح كرد كه اگر شركت هايي كه از خدمات شركت مخابرات ايران استفاده مي كنند، خودشان 5 درصد ماليات تكليفي را از فيش پرداختي كسر كنند تا جداگانه به حساب وزارت دارايي بريزند، به دليل آنكه از نظر مخابرات پرداخت آنها كامل صورت نگرفته، شركت مخابرات ايران مي تواند سرويس آن ها را قطع كند. ** پرداخت 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر 5 درصد ماليات اضافه مدير مالي يكي از شركتهاي pap نيز با تاييد اين مطلب به فارس گفت: علاوه بر پرداخت 5 درصد ماليات اضافه بر سازما
 • نگرفته، شركت مخابرات ايران مي تواند سرويس آن ها را قطع كند. ** پرداخت 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر 5 درصد ماليات اضافه مدير مالي يكي از شركتهاي pap نيز با تاييد اين مطلب به فارس گفت: علاوه بر پرداخت 5 درصد ماليات اضافه بر سازمان از سوي شركتهاي اينترنتي ، مشابه همين اتفاق در مورد ماليات بر ارزش افزوده هم مي افتد و شركت ها علاوه بر پرداخت اين ماليات محاسبه شده در وجه شركت مخابرات ايران، بايد 3 درصد اضافه بر سازمان نيز به وزارت اقتصاد و دارايي بپردازند كه در كل مي توان گفت شركتها موظف
 • ماليات محاسبه شده در وجه شركت مخابرات ايران، بايد 3 درصد اضافه بر سازمان نيز به وزارت اقتصاد و دارايي بپردازند كه در كل مي توان گفت شركتها موظف به پرداخت 8 درصد ماليات اضافه بر سازمان هستند كه به طور كل تعريفي ندارد. وي ادامه داد: در اين باره شركت مخابرات ايران به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي خصوصي ، استاندارد قانوني و دارايي را رعايت نمي كند كه اين امر موجب تضييع حقوق شركتهاي اينترنتي شده است. وي تصريح كرد كه در صورت عدم رفع اين مشكل از سوي مخابرات و پيگيري نكردن سازمان تنظيم مقررات و ارتبا
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد بنده سال گذشه باغي رو به به شخصي فروختم تلفن باغ كه به نام بنده بود در قولنامه باغ ذكر شد كه از ان تاريخ به خريدار واگذار ميشود ولي تا امروز تلفن به نام بنده است چن روز پيش از مخابرات تماس گرفتن كه تلفن 7 ميليون تومان بدهي دارد و مخابرات من را طرف حساب ميدونه بعد اينكه با خريدار باغ تماس گرفتم معلوم شد كارگر باغ تماس خارج از كشور داشته حالا ميخوام بدونم اگه كارگر نتونه بدهي تلفن رو بدهد چه ميشود چه كسي در حقيقت مسئول پرداخت بدهي تلفن است من كه تلفن به ناممه يا خريداري كه تلفن در باغ ايشان بوده و كارگر ايشان تماس داشته؟توروخدا قشنگ راهنمائيم كنيم دارم سكته ميكنم ممنونم
با سلام و خسته نباشيد بنده سال گذشه باغي رو به به شخصي فروختم تلفن باغ كه به نام بنده بود در قولنامه باغ ذكر شد كه از ان تاريخ به خريدار واگذار ميشود ولي تا امروز تلفن به نام بنده است چن روز پيش از مخابرات تماس گرفتن كه تلفن 7 ميليون تومان بدهي دارد و مخابرات من را طرف حساب ميدونه بعد اينكه با خريدار باغ تماس گرفتم معلوم شد كارگر باغ تماس خارج از كشور داشته حالا ميخوام بدونم اگه كارگر نتونه بدهي تلفن رو بدهد چه ميشود چه كسي در حقيقت مسئول پرداخت بدهي تلفن است من كه تلفن به ناممه يا خريداري كه تلفن در باغ ايشان بوده و كارگر ايشان تماس داشته؟توروخدا قشنگ راهنمائيم كنيم دارم سكته ميكنم ممنونم
 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد بنده سال گذشه باغي رو به به شخصي فروختم تلفن باغ كه به نام بنده بود در قولنامه باغ ذكر شد كه از ان تاريخ به خريدار واگذار ميشود ولي تا امروز تلفن به نام بنده است چن روز پيش از مخابرات تماس گرفتن كه تلفن 7 ميليون تومان بدهي دارد و مخابرات من را طرف حساب ميدونه بعد اينكه با خريدار باغ تماس گرفتم معلوم شد كارگر باغ تماس خارج از كشور داشته حالا ميخوام بدونم اگه كارگر نتونه بدهي تلفن رو بدهد چه ميشود چه كسي در حقيقت مسئول پرداخت بده
 • شان بوده و كارگر ايشان تماس داشته؟توروخدا قشنگ راهنمائيم كنيم دارم سكته ميكنم ممنونم  ؟ با سلام در اين وضعيت سه راه حل پيشنهاد مي شود : 1- در صورت اقامه دعوي و ارائه دادخواست مطالبه وجه مخابرات عليه شما ، مي بايست ضمن استناد به مبايعه نامه دادخواست جلب ثالث را تا جلسه اول رسيدگي به طرفيت خريدار مطرح كنيد تا بلكه دادگاه جبران خسارت مخابرات را به دوش خريدار بياندازد 2- در حالت دوم بايستي دادخواست الزام به تنظيم سند خط تلفن را به طرفيت
 • دادخواست جلب ثالث را تا جلسه اول رسيدگي به طرفيت خريدار مطرح كنيد تا بلكه دادگاه جبران خسارت مخابرات را به دوش خريدار بياندازد 2- در حالت دوم بايستي دادخواست الزام به تنظيم سند خط تلفن را به طرفيت خريدار مطرح و پس از صدور حكم محكوميت قطعي در پرونده مخابرات به آن استناد نمائيد  3- دادخواست تنفيذ مبايعه نامه را به طرفيت خريدار مطرح و پس از تنفيذ آن توسط دادگاه ، در پرونده مخابرات به حكم آن استناد كنيد   موفق باشيد- سيدعلي شاه صاحبي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مشاوره/ باسلام برادر اينجانب قبل از قطعنامه بمدت يكسال و 4 ماه به طور داوطبانه با داشتن معافيت كفالت ازطريق بسيج سپاه و جهاد به جبهه اعزام شده و هيچگونه كارت و يا مزايايي دريافت نكرده بعلاوه در كربلاي 5 دچار موج گرفتگي شده كه آثار آن تاكنون باقي نمانده است و به دليل مشكل عصبي حاصله از كار خود استعفا داده و به شهرستان پناه برده است .(وتنها مدركي كه دال بر اين موضوع است گواهي است كه فوريتهاي شركت متبوع در آن زمان تاييد كرده كه ايشان در حال مداوا بوده است.) اينك كه بطور نسبي بهبود پيدا كرده تصميم به بازگشت و ادامه كار خود را دارد .سوال من از حضورتان اينست كه چه امكانات وكارتهايي به ايشان تعلق مي گيرد و چگونه ميتواند به كار خود بازگردد؟با احترام و تشكر
باسلام برادر اينجانب قبل از قطعنامه بمدت يكسال و 4 ماه به طور داوطبانه با داشتن معافيت كفالت ازطريق بسيج سپاه و جهاد به جبهه اعزام شده و هيچگونه كارت و يا مزايايي دريافت نكرده بعلاوه در كربلاي 5 دچار موج گرفتگي شده كه آثار آن تاكنون باقي نمانده است و به دليل مشكل عصبي حاصله از كار خود استعفا داده و به شهرستان پناه برده است .(وتنها مدركي كه دال بر اين موضوع است گواهي است كه فوريتهاي شركت متبوع در آن زمان تاييد كرده كه ايشان در حال مداوا بوده است.) اينك كه بطور نسبي بهبود پيدا كرده تصميم به بازگشت و ادامه كار خود را دارد .سوال من از حضورتان اينست كه چه امكانات وكارتهايي به ايشان تعلق مي گيرد و چگونه ميتواند به كار خود بازگردد؟با احترام و تشكر
 • و هيچگونه كارت و يا مزايايي دريافت نكرده بعلاوه در كربلاي 5 دچار موج گرفتگي شده كه آثار آن تاكنون باقي نمانده است و به دليل مشكل عصبي حاصله از كار خود استعفا داده و به شهرستان پناه برده است .(وتنها مدركي كه دال بر اين موضوع است گواهي است كه فوريتهاي شركت متبوع در آن زمان تاييد كرده كه ايشان در حال مداوا بوده است.) اينك كه بطور نسبي بهبود پيدا كرده تصميم به بازگشت و ادامه كار خود را دارد .سوال من از حضورتان اينست كه چه امكانات وكارتهايي به ايشان تعلق مي گيرد و چگونه ميتواند به كار خود بازگردد؟با
 • د امكانات خاصي براي اين گروه از افراد درنظر گرفته نمي شود. اما در سازمان هاي دولتي مي تواند از امتيازهايي كه دولت و مجلس اعلام كرده استفاده نمايند متشكرم سيف مطلبي رو كه بايد خدمتتان عرض ميكردم اين است كه : شركتي كه ايشان در آن مشغول بودند شركت مخابرات است كه هم اكنون خصوصي شده و پرونده ايشان در شركت مخابرات است ولي با بررسي هاي بعمل آمده معلوم شده كه اداراتي كه ايشان قبل از خصوصي سازي در آن مشغول بوده اند هم اينك در بخش دولتي باقي مانده اند. در ضمن دولت به جز مصوبه بازگشت جانبازان به كار چ
 • هم اينك در بخش دولتي باقي مانده اند. در ضمن دولت به جز مصوبه بازگشت جانبازان به كار چه امتيازهايي را براي اين گروه از رزمندگان جهت بازگشت در نظر گرفته است.   با سلام      اين اطلاعات را بهتر است از طريق اداري شركت مورد نظر كسب كنيد . زيرا آنها دستورالعمل هاي داخلي در اين خصوص دارند     موفق باشيد   متشكرم
مشخصات کاربر/ خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 • خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
مشخصات کاربر/ مركز تحقيقات مخابرات ايران
مركز تحقيقات مخابرات ايران
 • مركز تحقيقات مخابرات ايران
مشخصات کاربر/ سنديكاي صنعت مخابرات ايران
سنديكاي صنعت مخابرات ايران
 • سنديكاي صنعت مخابرات ايران
مشخصات کاربر/ تأمين سيستم هاي كنترل و مخابرات ايران (آي.سي.اس)
تأمين سيستم هاي كنترل و مخابرات ايران (آي.سي.اس)
 • تأمين سيستم هاي كنترل و مخابرات ايران (آي.سي.اس)
مشخصات کاربر/ مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق (گروه مهام شرق)
مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق (گروه مهام شرق)
 • مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق (گروه مهام شرق)سلام شركت خدماتي دارم بابت قرارداد با كارفرماي دولتي شركت مخابرات استان زنجان در سال 84 با موضوع راه اندازي ومديريت ونگهداري مراكز ict روستايي شامل پست وپست بانك ومخابرات قرارداد اصلي با مخابرات وقرارداد هاي الحاقي با پست و پست بانك بستم 3 سال كار كردم پست وپست بانك چون كارفرماي اصلي نيستند حق الزحمه كاركردم را پرداخت نميكنند دادگاه زنجان هم 2 سال هست بعلت ضعف دادرسي پرونده ام , با سلام و خسته نباشيد بنده سال گذشه باغي رو به به شخصي فروختم تلفن باغ كه به نام بنده بود در قولنامه باغ ذكر شد كه از ان تاريخ به خريدار واگذار ميشود ولي تا امروز تلفن به نام بنده است چن روز پيش از مخابرات تماس گرفتن كه تلفن 7 ميليون تومان بدهي دارد و مخابرات من را طرف حساب ميدونه بعد اينكه با خريدار باغ تماس گرفتم معلوم شد كارگر باغ تماس خارج از كشور داشته حالا ميخوام بدونم ا, باسلام برادر اينجانب قبل از قطعنامه بمدت يكسال و 4 ماه به طور داوطبانه با داشتن معافيت كفالت ازطريق بسيج سپاه و جهاد به جبهه اعزام شده و هيچگونه كارت و يا مزايايي دريافت نكرده بعلاوه در كربلاي 5 دچار موج گرفتگي شده كه آثار آن تاكنون باقي نمانده است و به دليل مشكل عصبي حاصله از كار خود استعفا داده و به شهرستان پناه برده است .(وتنها مدركي كه دال بر اين موضوع است گواهي است كه فوري, خطوط لوله و مخابرات نفت ايران, مركز تحقيقات مخابرات ايران, سنديكاي صنعت مخابرات ايران, تأمين سيستم هاي كنترل و مخابرات ايران (آي.سي.اس), مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق (گروه مهام شرق)


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1737 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني