جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال م
با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال من در خصوص نحوه محاسبه مرخصي استحقاقي ساليانه درموارد نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. نحوه محاسبه اضافه كار انجام شده و نيز فوق العاده نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. چون هيچ گونه تفاوتي بين شيفت روز و شب قائل نيستند و شيفت ها را نيز بر مبناي 30 روز كاري حساب كرده و براي هر شيفت مرخصي استحقاقي دو روز از مرخصي ساليانه كم مي كنند.
 • پرسش و پاسخ با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال من در خصوص نحوه محاسبه مرخصي استحقاقي ساليانه درموارد نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. نحوه محاسبه اضافه كار انجام شده و نيز فوق العاده نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. چون هيچ گونه تفاوتي بين شيفت روز و شب قائل نيستند و شيفت ها را نيز بر مبناي 30 روز كاري حساب كرده و براي هر شيفت مرخصي استح
مشاوره/ سلام.آيا حق شيف فقط براي ايامي كه پرسنل شيفت كار كاركرد دارند بايد محاسبه شود يا براي يك ماه.كسي كه از صبح ساعت 8 تا فردا همين ساعت مشغول كار است و 10 شيفت در طول ماه كاركرد دارد آيا به تمام روزهاي يك ماه به وي بايد حق شيفت پرداخت كرد يا 10*15%*دستمزد روزانه به حقوق و مزايا اضافه نمود؟
 • پرسش و پاسخ سلام.آيا حق شيف فقط براي ايامي كه پرسنل شيفت كار كاركرد دارند بايد محاسبه شود يا براي يك ماه.كسي كه از صبح ساعت 8 تا فردا همين ساعت مشغول كار است و 10 شيفت در طول ماه كاركرد دارد آيا به تمام روزهاي يك ماه به وي بايد حق شيفت پرداخت كرد يا 10*15%*دستمزد روزانه به حقوق و مزايا اضافه نمود؟ ؟ با سلام طبق ماده 55 قانون بايستي شيفت هاي مذكور در طول يك ماه گردش داشته باشد تا فوق العاده نوبت كاري به ان تعلق گيرد.كا
 • ا اضافه نمود؟ ؟ با سلام طبق ماده 55 قانون بايستي شيفت هاي مذكور در طول يك ماه گردش داشته باشد تا فوق العاده نوبت كاري به ان تعلق گيرد.كاري كه بين ان فاصله بيفتد كار مختلط تلقي شده وقوانين مربوط به خود را دارد.(قانون كا در سايتموجود است مواد 51 الي 61 مطالعه شود) 23/2/88
مشاوره/ با سلام مجدد.اگر هر سوال را كد مي داديد خيلي بهتر بود. چون اگر كسي در مورد سوال قبلي خود باز سوالي داشت نياز نبود مجددا تكرار قبل را بكند. من در رابطه با سوال حق شيفت، كه شما گفتيد اضافه كاري دادن به صرفه تر است را خوب متوجه نشدم اگر امكان دارد كمي بيشتر توضيح دهيد. بطور خلاصه در كارخانه ماشين ها 24 ساعته روشن هستند و اپراتورهابايد باشند.اپراتورها در شبانه روز بصورت 3 شيفت كاري و يا 2 شيفت كاري ، مشغول بكارند. معمولاً هم كسي راضي نمي شود كه فقط شب كار باشد...پس من فكر كنم اگر ماهانه هم شيفت ها را تغيير دهيم باز حق شيفت مي خورد..درنتيجه منظور شما را از دادن اضافه كاري متوجه نمي شوم...يك سوال ديگر هم داشتم.. ضريب حق شيفت به حقوق ماهانه با اضافه كاري تعلق مي گيرد يا به خالص حقوق ماهانه.. و با وضعيت كار ما كه 24ساعته هست مگر مي شود حق شيفت نداد؟ اگر جواب بله هست ، چگونه؟
 • پرسش و پاسخ با سلام مجدد.اگر هر سوال را كد مي داديد خيلي بهتر بود. چون اگر كسي در مورد سوال قبلي خود باز سوالي داشت نياز نبود مجددا تكرار قبل را بكند. من در رابطه با سوال حق شيفت، كه شما گفتيد اضافه كاري دادن به صرفه تر است را خوب متوجه نشدم اگر امكان دارد كمي بيشتر توضيح دهيد. بطور خلاصه در كارخانه ماشين ها 24 ساعته روشن هستند و اپراتورهابايد باشند.اپراتورها در شبانه روز بصورت 3 شيفت كاري و يا 2 شيفت كاري ، مشغول بكارند. معمولاً هم كسي راضي نمي شود كه فقط
 • اپراتورهابايد باشند.اپراتورها در شبانه روز بصورت 3 شيفت كاري و يا 2 شيفت كاري ، مشغول بكارند. معمولاً هم كسي راضي نمي شود كه فقط شب كار باشد...پس من فكر كنم اگر ماهانه هم شيفت ها را تغيير دهيم باز حق شيفت مي خورد..درنتيجه منظور شما را از دادن اضافه كاري متوجه نمي شوم...يك سوال ديگر هم داشتم.. ضريب حق شيفت به حقوق ماهانه با اضافه كاري تعلق مي گيرد يا به خالص حقوق ماهانه.. و با وضعيت كار ما كه 24ساعته هست مگر مي شود حق شيفت نداد؟ اگر جواب بله هست ، چگونه؟ ؟
 • نه.. و با وضعيت كار ما كه 24ساعته هست مگر مي شود حق شيفت نداد؟ اگر جواب بله هست ، چگونه؟ ؟ با سلام در خصوص سوال اولتان: 1-به شما حتما حق شيفت تعلق مي گيرد وما نگفتيم نمي گيرد .بحث اين بود كه ممكن است تفسير از قانون آن را به كار مختلط در شب (براي نوبت كاري كه در عصر وشب است) تعبير وتغير دهد كه در اينصورت طبق ماده 58 براي كار مختلط 35% حقوق فوق العاده شب كاري تعلق بگيرد. 2-خير به حقوق ماهيانه بدون لحاظ كردن اضافه كار 3-در بند يك توضيح داده شد. 26/2/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ درجاي كه كار مي كنم نوع كار به صورت شيفت تعريف مي باشد و من به مدت 5 سال به صورت شيفت در گردش يودم سال 89 شيفت به صورت ايام معمول عصرها كشيك بدهم ودر ايام تعطيل صبح ساعت كاري شيفت هم 6.5 ساعت مي باشد باتوجه به اينكه پيمانكار جديد قرارداد شيفتي با كار فرما امضا كرده وهيچ گونه توافقي هم با نيرو انجام نداده آيامي تواند از دادن حق شيفت خوداري كند ؟
 • پرسش و پاسخ درجاي كه كار مي كنم نوع كار به صورت شيفت تعريف مي باشد و من به مدت 5 سال به صورت شيفت در گردش يودم سال 89 شيفت به صورت ايام معمول عصرها كشيك بدهم ودر ايام تعطيل صبح ساعت كاري شيفت هم 6.5 ساعت مي باشد باتوجه به اينكه پيمانكار جديد قرارداد شيفتي با كار فرما امضا كرده وهيچ گونه توافقي هم با نيرو انجام نداده آيامي تواند از دادن حق شيفت خوداري كند ؟  ؟ با سلام ماده26 قانون كار- هر نوع تغيير عمده در
 • به اينكه پيمانكار جديد قرارداد شيفتي با كار فرما امضا كرده وهيچ گونه توافقي هم با نيرو انجام نداده آيامي تواند از دادن حق شيفت خوداري كند ؟  ؟ با سلام ماده26 قانون كار- هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه بر خلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل ، قابل اجراست . در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم اجرا است
مشاوره/ سلام. طريقه محاسبه حق شيفت شب چگونه است؟ (پرسنل ما هر شب كار مي كنند) و آيا به غير از اضافه كاري موضوع ماده 58 حق شيفت شب هم به آنها تعلق مي گيرد يا خير؟
 • پرسش و پاسخ سلام. طريقه محاسبه حق شيفت شب چگونه است؟ (پرسنل ما هر شب كار مي كنند) و آيا به غير از اضافه كاري موضوع ماده 58 حق شيفت شب هم به آنها تعلق مي گيرد يا خير؟   ؟ باسلام . براساس ماده 58 قانون كار به كارگران غيرنوبتكار فقط همان اضافه كار تعلق ميگيرد .
مشاوره/ سلام وقت بخير. كارمند قراردادي بخش راديولوژي با180 تا 192 ساعت كار شيفت شب هستم. وطبق قانون تقليل ساعت كاري 15% براي من در نظر گرفته شده.ايا مرخصي اشعه واستحقاقي و off اشعه جز محاسبات ساعات كاري براي تقلقيل منظور نميشود؟ بطوري كه در ماه گذشته 4 شيفت كاري مرخصي داشتم و اين ساعات در محاسبه تقليل منظور نشده است . بطوري كه مرخصي استحقاقي همانند مرخصي بدون حقوق ميباشد لطفا مرا راهنمايي كنيد
سلام وقت بخير. كارمند قراردادي بخش راديولوژي با180 تا 192 ساعت كار شيفت شب هستم. وطبق قانون تقليل ساعت كاري 15% براي من در نظر گرفته شده.ايا مرخصي اشعه واستحقاقي و off اشعه جز محاسبات ساعات كاري براي تقلقيل منظور نميشود؟ بطوري كه در ماه گذشته 4 شيفت كاري مرخصي داشتم و اين ساعات در محاسبه تقليل منظور نشده است . بطوري كه مرخصي استحقاقي همانند مرخصي بدون حقوق ميباشد لطفا مرا راهنمايي كنيد
 • پرسش و پاسخ سلام وقت بخير. كارمند قراردادي بخش راديولوژي با180 تا 192 ساعت كار شيفت شب هستم. وطبق قانون تقليل ساعت كاري 15% براي من در نظر گرفته شده.ايا مرخصي اشعه واستحقاقي و off اشعه جز محاسبات ساعات كاري براي تقلقيل منظور نميشود؟ بطوري كه در ماه گذشته 4 شيفت كاري مرخصي داشتم و اين ساعات در محاسبه تقليل منظور نشده است . بطوري كه مرخصي استحقاقي همانند مرخصي بدون حقوق ميباشد لطفا مرا راهنمايي كنيد   ؟
 • حاسبه تقليل منظور نشده است . بطوري كه مرخصي استحقاقي همانند مرخصي بدون حقوق ميباشد لطفا مرا راهنمايي كنيد   ؟ سلام و وقتتان بخيروخوشي  متاسفانه مطالبي كه اشاره فرموده ايد با مفاد قانون مشاغل سخت و زيان اور مغايرت داشته وميتوانيد از طريق اداره كار محلتان پيگيري فرماييد تا رفع اختلاف بعمل ايد . موفق باشيد
مشاوره/ سلام، نحوه محاسبه حقوق كارگراني كه شيفت 24-24 كار مي كنند چگونه است؟
سلام، نحوه محاسبه حقوق كارگراني كه شيفت 24-24 كار مي كنند چگونه است؟
 • پرسش و پاسخ سلام، نحوه محاسبه حقوق كارگراني كه شيفت 24-24 كار مي كنند چگونه است؟  ؟ سلام دوست گرامي كارگراني كه برحسب توافق بعمل امده به اينصورت كارميكنند نحوه كارانان ازمصاديق كارمختلط موضوع ماده 53قانون كاربوده وبه اين قبيل كارگران مستند به ماده 58 قانون مرقوم براي هرساعت كاردرشب 35 درصد اضافه برمزد ساعت كار عادي تعلق ميگيرد ضمنا مازاد بر 44 ساعت كاردرهفته انان اضافه كارمحسوب وفوق العاده مربو
 • ينه اجباري بودن تعطيل يك روز معين درهفته نسبت به كارگران يادشده نيز جاري ميباشد وطبق ماده 64 قانون كار نيز ساعات استفاده نشده قابل محاسبه وتبديل به 7 ساعت و 20 دقيقه ميباشد . با امتنان پرسنل شب هم شيفت شب به آنها تعلق مي گير و هم ساعات اضافه كاري آنها از 6 صبح تا 10 شب بيشتر از 44 ساعت شود بازهم اضافه كاري مي گيرند؟ با معذرت لطفاً پاسخ سوال را هر چه سريعتر اعلام بفرماييد. با تشكر سلام و خسته نباشيد  جواب شما منفي ميباشد و جزو ساعات شبكاري تلقي نميگردد . اميدوارم توجيه شده
 • اه 240 ساعت يعني 64 ساعت اضافه تر از 176 ساعت در ماه آيا اين 64 ساعت هم به غير از شب كاري اضافه كاري مي گيرند يا خير؟) ممنون از زحمات جنابعالي با احترام خدمت دوست عزيزم برسانم كه درخصوص اين قبيل كارگران باعنايت به تعريف كار نوبتي موضوع ماده 55 قانون كار نوبتكارنبوده و براساس مصاديق كارمختلط موضوع ماده 53 قانون كار بوده وبراساس ماده 58 همين قانون 35 درصد اضافه كاري به انها تعلق ميگيرد. با رعايت ماده 59 قانون كار نيز قابل پرداخت ميباشد و ضمنا برطبق ماده 62 قانون كار در زمينه اجباري بوده يك ر
مشاوره/ با سلام واحترام, لطفاً نحوه محاصبه اضافه كارعادي و تعطيلي و حق شيفت و ... در شركتي كه كاركنان آن 10 روز كار و 5 روز استحراحت و به مدت 10 شب كار و 5 روز استراحت مي باشد چگونه است در ماه 30 روز به مدت 20 روز كه جمعا 240 ساعت, كار مي كنند 20*12=240 و به مدت 10 رروز استراحت مي كنند. با تشكر از همكاري صميمانه شما
 • ت كار در هفته و176 ساعت كار در ماه نبايد بيشتر به كار گمارده شود مگر تحت شرايط خاص تبصره ماده 2 ماده 51 . ثانيا در خصوص محاسبه سه محاسبه مجزا به شرح ذيل حقوق شخص را تشكيل مي دهد. 1-حقوق ومزاياي ثابت شغل براي 176 ساعت كار 2-فوق العاده نوبت كاري به ميزان 10 درصد مزد وحقوق روزهاي كاري روزهنگام و22.5 درصد روزهاي كاري شب هنگام 3-اضافه كاري به ميزان 64 ساعت(240-176) به نرخ 40درصد مازاد بر نرخ عادي ساعت كار يعني: حقوق ومزد پايه/مبناي ساعت كار محاسبه اضافه كار*1.4 8/3/88
مشاوره/ با سلام-من نگهبان در اداره دولتي هستم وساعت كاري من هر روز از ساعت 2 بعد ظهر تا 7 صبح فردا . وبه من يه حقوق ثابت اداره كار ويه حق شيفت ميدن .سوال من از شما اينه كه طبق اداره كار من چه حقوقي ،حق شيفت،اضافه كاري و....از شما خواستارم .ممنون
 • ومزاياي ذكر شده در بخشنامه ها وقوانين اين سازمانها شامل حال شما نيزمي شود بنابراين در سال 1389 حقوق ومزاياي شما شامل: 1-شما حق استفاده از دو الي سه ماه حداقل حقوق اعلام شده عيدي آخر سال داريد. 2-شما حق در يافت يك ماه سنوات به ازاء هر سال سابقه به ميزان حقوق پايه مورد توافق داريد. 3-شما حق در يافت يك ماه مرخصي در هر سال را داريد(26روزعادي +4 روز جمعه) كه تا ميزان 9 روز ان قابل بازخريد توسط كارفرماست(به ميزان30/9حقوق پايه) 4-شما حق در يافت بن كارگري ريال را داريد 5-شما حق دريافت حق اولاد به
 • قوق قانون كار خواهد بود. 8-شما بايستي از مرخصي هاي خود به طور كامل استفاده كنيد وگرنه كارفرما تعهدي مبني بر پرداخت تا 9 روز بيشتر به شما را ندارد مگر اينكه با كارفرما به توافق برسيد كه در همان ماه مرخصي استفاده نشده تسويه شود. 9-شما حق دريافت نوبت كاري به ميزان 22.5% حقوق توافق شده را داريد 10-اگر بيشتر از 176 ساعت در ماه(با فرض استاندارد كار در ماه) را داشته باشيد حق دريافت اضافه كاري را نيز داريد. لينك ذيل را نيز ادامه دهيد: حداقل حقو&
 • ماه(با فرض استاندارد كار در ماه) را داشته باشيد حق دريافت اضافه كاري را نيز داريد. لينك ذيل را نيز ادامه دهيد: حداقل حقوق سال 1389 10-موارد مذكور بعد از پرداخت كسورات قانوني(بيمه وماليات )به كارمند پرداخت مي شود.
مشاوره/ باسلام وخسته نباشيد 12 نفر پرسنل جديد جهت انجام كاري به صورت هر 3نفر شيفت 8ساعته به صورت 2روز 8ساعت صبحكار 2روز 8ساعت عصركار 2روز 8ساعت شبكار 2روز كامل استراحت تنظيم ومشغول به كار هستند حال اولين ماه حساب حقوق انان مي باشد مي خواهم روش محاسبه نوبت كاري يا حق شيفت وجمعه كاري انان را زحمت بكشيد چگونه پرداخت كنم كه حقي از انان تضعيع نشد با تشكر توكلي
باسلام وخسته نباشيد 12 نفر پرسنل جديد جهت انجام كاري به صورت هر 3نفر شيفت 8ساعته به صورت 2روز 8ساعت صبحكار 2روز 8ساعت عصركار 2روز 8ساعت شبكار 2روز كامل استراحت تنظيم ومشغول به كار هستند حال اولين ماه حساب حقوق انان مي باشد مي خواهم روش محاسبه نوبت كاري يا حق شيفت وجمعه كاري انان را زحمت بكشيد چگونه پرداخت كنم كه حقي از انان تضعيع نشد با تشكر توكلي
 • پرسش و پاسخ باسلام وخسته نباشيد 12 نفر پرسنل جديد جهت انجام كاري به صورت هر 3نفر شيفت 8ساعته به صورت 2روز 8ساعت صبحكار 2روز 8ساعت عصركار 2روز 8ساعت شبكار 2روز كامل استراحت تنظيم ومشغول به كار هستند حال اولين ماه حساب حقوق انان مي باشد مي خواهم روش محاسبه نوبت كاري يا حق شيفت وجمعه كاري انان را زحمت بكشيد چگونه پرداخت كنم كه حقي از انان تضعيع نشد با تشكر توكلي   ؟با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال م, حق شيفت, اضافه كاري, سلام. طريقه محاسبه حق شيفت شب چگونه است؟ (پرسنل ما هر شب كار مي كنند) و آيا به غير از اضافه كاري موضوع ماده 58 حق شيفت شب هم به آنها تعلق مي گيرد يا خير؟ , سلام وقت بخير. كارمند قراردادي بخش راديولوژي با180 تا 192 ساعت كار شيفت شب هستم. وطبق قانون تقليل ساعت كاري 15% براي من در نظر گرفته شده.ايا مرخصي اشعه واستحقاقي و off اشعه جز محاسبات ساعات كاري براي تقلقيل منظور نميشود؟ بطوري كه در ماه گذشته 4 شيفت كاري مرخصي داشتم و اين ساعات در محاسبه تقليل منظور نشده است . بطوري كه مرخصي استحقاقي همانند مرخصي بدون حقوق ميباشد لطفا مرا راهن, سلام، نحوه محاسبه حقوق كارگراني كه شيفت 24-24 كار مي كنند چگونه است؟, با سلام-من نگهبان در اداره دولتي هستم وساعت كاري من هر روز از ساعت 2 بعد ظهر تا 7 صبح فردا . وبه من يه حقوق ثابت اداره كار ويه حق شيفت ميدن .سوال من از شما اينه كه طبق اداره كار من چه حقوقي ،حق شيفت،اضافه كاري و....از شما خواستارم .ممنون, باسلام وخسته نباشيد 12 نفر پرسنل جديد جهت انجام كاري به صورت هر 3نفر شيفت 8ساعته به صورت 2روز 8ساعت صبحكار 2روز 8ساعت عصركار 2روز 8ساعت شبكار 2روز كامل استراحت تنظيم ومشغول به كار هستند حال اولين ماه حساب حقوق انان مي باشد مي خواهم روش محاسبه نوبت كاري يا حق شيفت وجمعه كاري انان را زحمت بكشيد چگونه پرداخت كنم كه حقي از انان تضعيع نشد با تشكر توكلي


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1741 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني