جستجو در پورتال

نتايج جستجو

اخبار/ همايش حسابرسي داخلي مهرماه در تهران برگزار مي شود
دبير انجمن حسابداران خبره ايران از برگزاري همايش حسابرسي داخلي در20 و 21 مهر ماه امسال در سالن همايش هاي پژوهشكده نيروي تهران خبر داد.
 • دبير انجمن حسابداران خبره ايران:همايش حسابرسي داخلي مهرماه در تهران برگزار مي شود همايش حسابرسي داخلي مهرماه در تهران برگزار مي شود خبرگزاري فارس: دبير انجمن حسابداران خبره ايران از برگزاري همايش حسابرسي داخلي در20 و 21 مهر ماه امسال در سالن همايش هاي پژوهشكده نيروي تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي انجمن حسابداران خبره ايران ، محمد منيري افزود: هدف از برپايي اين همايش ارايه تحولات جديد در عرصه حسابرسي داخلي در سطح بنگاه ها و ار
 • ر سالن همايش هاي پژوهشكده نيروي تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي انجمن حسابداران خبره ايران ، محمد منيري افزود: هدف از برپايي اين همايش ارايه تحولات جديد در عرصه حسابرسي داخلي در سطح بنگاه ها و ارتقاي دانش و تجربه حسابرسي داخلي در سطح كشور است. وي يكي از مباحث مهم اين همايش را پيشگيري تقلب و ريسك تقلب برشمرد و تصريح كرد: طي دو روز برپايي اين همايش وضعيت حسابرسي داخلي در ايران از سوي مديران، حسابرسان داخلي و حسابداران رسمي مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. منير
 • ين همايش را پيشگيري تقلب و ريسك تقلب برشمرد و تصريح كرد: طي دو روز برپايي اين همايش وضعيت حسابرسي داخلي در ايران از سوي مديران، حسابرسان داخلي و حسابداران رسمي مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. منيري يادآور شد: كسب و كار در محيط اقتصادي امروز، حسابرسي داخلي در فضاي كسب و كار نوين، نقش متقابل حسابرسي داخلي و حاكميت شركتي، ضوابط كنترل داخلي و موانع اجرايي، حسابرسي داخلي و مديريت ريسك از جمله مباحثي است كه در اين همايش مطرح خواهد شد. وي با اشاره به اينكه استانداردهاي حسابرسي داخلي در اين هم
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ همايش حسابرسي داخلي» امروز آغاز به كار مي‌كند
گروه بورس - «همايش حسابرسي داخلي» از روز سه شنبه 20 مهر ماه به مدت دو روز در سالن همايش‌هاي پژوهشگاه نيروي تهران برپا مي‌شود.
 • دبير انجمن حسابداران خبره ايران اعلام كرد:همايش حسابرسي داخلي» امروز آغاز به كار مي‌كند «همايش حسابرسي داخلي» امروز آغاز به كار مي كند گروه بورس - «همايش حسابرسي داخلي» از روز سه شنبه 20 مهر ماه به مدت دو روز در سالن همايش هاي پژوهشگاه نيروي تهران برپا مي شود. محمد منيري، دبير انجمن حسابداران خبره ايران با اعلام اين خبر افزود: هدف از برپايي اين همايش ارائه تحولات جديد در عرصه حسابرسي داخلي در سطح بنگاه ها و ارتقاي دانش و تجربه
 • ماه به مدت دو روز در سالن همايش هاي پژوهشگاه نيروي تهران برپا مي شود. محمد منيري، دبير انجمن حسابداران خبره ايران با اعلام اين خبر افزود: هدف از برپايي اين همايش ارائه تحولات جديد در عرصه حسابرسي داخلي در سطح بنگاه ها و ارتقاي دانش و تجربه حسابرسي داخلي در سطح كشور است. وي يكي از مباحث مهم اين همايش را پيشگيري تقلب و ريسك تقلب برشمرد و تصريح كرد: طي دو روز برپايي اين همايش وضعيت حسابرسي داخلي در ايران از سوي مديران، حسابرسان داخلي و حسابداران رسمي مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.منيري يا
 • هم اين همايش را پيشگيري تقلب و ريسك تقلب برشمرد و تصريح كرد: طي دو روز برپايي اين همايش وضعيت حسابرسي داخلي در ايران از سوي مديران، حسابرسان داخلي و حسابداران رسمي مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.منيري يادآور شد: كسب وكار در محيط اقتصادي امروز، حسابرسي داخلي در فضاي كسب وكار نوين، نقش متقابل حسابرسي داخلي و حاكميت شركتي، ضوابط كنترل داخلي و موانع اجرايي و حسابرسي داخلي و مديريت ريسك از جمله مباحثي است كه در اين همايش مطرح خواهد شد. وي با اشاره به اينكه استانداردهاي حسابرسي داخلي در اين هماي
مشاوره/ با سلام ذيحساب با بخش حسابرسي داخلي چه تفاوتي با هم دارند؟ آيا بخش حسابرسي داخلي در اداره جات دولتي هم هست؟ و آيا در بخش خصوصي مثل كارخانجات بخش ذيحسابي را داريم؟
اخبار/ بنگاه‌هاي اقتصادي توان كشف تقلب‌ها و سوء‌استفاده‌ها را ندارند
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران با انتقاد از به روز نبودن عملكرد حسابرسي داخلي در كشور گفت: فاصله داشتن مفهوم سنتي كار حسابرسي داخلي با مفهوم نوين آن باعث شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي توان كشف تقلب و سوء‌استفاده‌ها را در اين واحدها نداشته باشند.
 • وه بر تامين نيازهاي اطلاعاتي و كنترلي كميته حسابرسي و هيات مديره، تعامل سازنده اي با حسابرسان مستقل بنگاه برقرار مي سازد. وي گفت: بررسي و نظارت مستمر بر عملكرد سيستم هاي كنترل داخلي كه به منظور اطمينان يابي از تحقق اهداف بنگاه استقرار يافته از ديگر وظايف حسابرسي داخلي است. سلامي با بيان اينكه پيشگيري از تقلب و ريسك تقلب و كمك در مديريت انواع ريسك يكي ديگر از وظايف هاي حسابرسي داخلي است، به بحث وظيفه مشاوره اي حسابرسان داخلي پرداخت و تصريح كرد: اين بخش از وظايف در همان سطح اهميت وظيفه كنترلي قر
 • طريق حفظ محيط زيست، توان رقابتي، خوشنامي، مشتريان وفادار و نوآوري وابسته است و امروز يكي از وظايف اصلي حسابرسان داخلي، مراقبت از استمرار و پايداري بنگاه ها است. رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در پايان اظهار داشت: طرح مباحث نوين در زمينه حسابرسي داخلي در دومين همايش حسابرسي داخلي كه 20 و 21 مهرماه امسال در محل پژوهشگاه نيروي تهران برگزار مي شود، فرصتي است تا مديران، حسابداران، حسابرسان، اعضاي هيات علمي، دانشجويان دوره تكميلي حسابداري و ساير مخاطبان بتوانند، بيش از پيش در جريان اين مب
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام و عرض خدا قوت ؛يك شركت هلدينگ با بيش از 50 شركت بالاي 50% سرمايه گذاري فاقد كيمتهيا واحد حسابرسي داخلي كه زير نظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد مي باشد .كدام اصول يااستاندارد حسابرسي اين امر را ضعف كنترلهاي داخلي ميداند؟
 • پرسش و پاسخ با سلام و عرض خدا قوت ؛يك شركت هلدينگ با بيش از 50 شركت بالاي 50% سرمايه گذاري فاقد كيمتهيا واحد حسابرسي داخلي كه زير نظر هيئت مديره انجام وظيفه نمايد مي باشد .كدام اصول يااستاندارد حسابرسي اين امر را ضعف كنترلهاي داخلي ميداند؟ ؟ با سلام قوانين بازار سرمايه وحاكميت شركتي نمي تواند بپذيرد كه شركتي با ويزگي موصوف كميته حسابرسي ويا واحد حسابرسي نداشته باشد. 5/11/88
مشاوره/ باعرض سلام و خداقوت؛ با بررسي سيستم كنترلهاي داخلي يك واحد در صورت وجود ضعف در آن سيستم موارد طي گزارشي(نامه مديريت) مي بايست به مديريت آن دستگاه اعلام گردد.آيا مدت و مهلت معيني در ارتباط با ارائه نامه مديريت وجود دارد(بر اساس چارچوب يا استانداردهاي حسابرسي)؟حسابرس بايستي نامه مديريت را قبل از گزارش حسابرسي ارائه كند يا بعد از آن و يا چه مدت بعد از تاريخ گزارش حسابرسي؟ متشكرم
 • باعرض سلام و خداقوت؛ با بررسي سيستم كنترلهاي داخلي يك واحد در صورت وجود ضعف در آن سيستم موارد طي گزارشي(نامه مديريت) مي بايست به مديريت آن دستگاه اعلام گردد.آيا مدت و مهلت معيني در ارتباط با ارائه نامه مديريت وجود دارد(بر اساس چارچوب يا استانداردهاي حسابرسي)؟حسابرس بايستي نامه مديريت را قبل از گزارش حسابرسي ارائه كند يا بعد از آن و يا چه مدت بعد از تاريخ گزارش حسابرسي؟ متشكرم ؟ با سلام در خواست مديريت براي بررسي كنترلهاي داخلي موضوعي جدا از حسابرسي است وهر
 • اريخ گزارش حسابرسي؟ متشكرم ؟ با سلام در خواست مديريت براي بررسي كنترلهاي داخلي موضوعي جدا از حسابرسي است وهر زماني مي تواند ارائه شود .اما اگر استاندارد هاي حسابرسي حسابرس را ملزم به ارائه نظر در خصوص كنترلهاي داخلي بكند نتايج اين گزارش همزمان در گزارش حسابرسي ذكر مي گردد. 12/11/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ در صورت امكان وظايف مدير داخلي يك كارخانه توليدي - صنعتي را مشروحا بيان داريد
 • پرسش و پاسخ در صورت امكان وظايف مدير داخلي يك كارخانه توليدي - صنعتي را مشروحا بيان داريد  ؟ با سلام تمامي مديران وظايفي شبيه به يكديگر در حوزه كاري خود انجام مي دهند.طبعا وظايف يك مدير داخلي نيز شبيه به وظايفي است كه در تعريف مديريت مي آيد. برنامه ريزي ، هدايت ، كنترل ، سازمان دهي ، كارگزيني و هماهنگي از وظايف اصلي يك مدير به شمار مي روند، وبنابراين مدير داخلي نيز از اين دامنه مسوليتي خارج نيست.اما اينكه ريز
 • هند.طبعا وظايف يك مدير داخلي نيز شبيه به وظايفي است كه در تعريف مديريت مي آيد. برنامه ريزي ، هدايت ، كنترل ، سازمان دهي ، كارگزيني و هماهنگي از وظايف اصلي يك مدير به شمار مي روند، وبنابراين مدير داخلي نيز از اين دامنه مسوليتي خارج نيست.اما اينكه ريز وظايف يك مدير در حوزه كاري مثلا برنامه ريزي  چيست طبعا بسته به نوع سازمان تفاوتهايي نيز خواهد داشت.
مشاوره/ با سلام . دو سوال دارم كه ممنون مي شوم اگر جواب آن ها را ايميل نماييد. 1-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي حسابرسي داخلي هستند ؟ 2-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي كميته حسابرسي هستند ؟
با سلام . دو سوال دارم كه ممنون مي شوم اگر جواب آن ها را ايميل نماييد. 1-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي حسابرسي داخلي هستند ؟ 2-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي كميته حسابرسي هستند ؟
 • پرسش و پاسخ با سلام . دو سوال دارم كه ممنون مي شوم اگر جواب آن ها را ايميل نماييد. 1-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي حسابرسي داخلي هستند ؟ 2-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي كميته حسابرسي هستند ؟   ؟ باسلام خدمت شما دوست عزيز  بايد بعرض برسانم كه حسابرسي داخلي گزارشات لازم را تهيه و موارد مورد نظر بايستي به مديرعامل وكميته حسابرسي و هيات مديره و...... اعلام گردد . موفق باشيد
اخبار/ ابلاغ سند «حسابرسي داخلي در بانك‌ها»
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌‌اي به همه بانك‌ها و موسسات اعتباري، ترجمه سند «حسابرسي داخلي در بانك‌ها» را جهت كمك به بهبود جايگاه و ارتقاء اثربخشي و كارآيي فرآيند حسابرسي ابلاغ كرد.
 • به گزارش فارس:ابلاغ سند «حسابرسي داخلي در بانك‌ها» منبع: تابناك تاريخ: 1393-06-20 ابلاغ سند «حسابرسي داخلي در بانك‌ها» به گزارش فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌‌اي به همه بانك‌ها و موسسات اعتباري، ترجمه سند «حسابرسي داخلي در بانك‌ها» را جهت كمك به بهبود جايگاه و ارتقاء
 • ات اعتباري، ترجمه سند «حسابرسي داخلي در بانك‌ها» را جهت كمك به بهبود جايگاه و ارتقاء اثربخشي و كارآيي فرآيند حسابرسي ابلاغ كرد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، هدف از انتشار اين سند را، بهبود كاركرد حسابرسي داخلي بانك‌ها و ارائه رهنمودي براي ارزيابي نظارتي واحد حسابرسي داخلي و عملكرد آن در راستاي كمك به ايجاد حاكميت شركتي صحيح و مناسب در بانك‌ها اعلام كرد. در همين راستا، اصول بهبود حاكميت شركتي كه توسط كميته بال منتشر شده است، بيان مي&zwn
 • براي ارزيابي نظارتي واحد حسابرسي داخلي و عملكرد آن در راستاي كمك به ايجاد حاكميت شركتي صحيح و مناسب در بانك‌ها اعلام كرد. در همين راستا، اصول بهبود حاكميت شركتي كه توسط كميته بال منتشر شده است، بيان مي‌كند بانك‌ها بايد داراي واحد حسابرسي داخلي همراه با اختيار، استقلال، جايگاه مناسب و منابع كافي باشند. بنابراين، وجود حسابرسان داخلي شايسته، مستقل و ذيصلاح براي حاكميت شركتي صحيح ضروري تلقي مي شود. همچنين، واحد حسابرسي داخلي مؤثر و مستقل مي‌تواند در ايجاد يك نظام كنترل
اخبار/ انتشار رهنمود جديد براي حسابرسي شركتهاي بورسيهمايش حسابرسي داخلي , حسابداران خبره ايران, تقلب و ريسك تقلب , حسابرسان داخلي و حسابداران رسمي , حسابرسي داخلي در ايران , كشف تقلب‌ها, كشف سوء‌استفاده‌, همايش حسابرسي داخلي, حاكميت شركتي , حسابرسان مستقل , تقلب و ريسك , در صورت امكان وظايف مدير داخلي يك كارخانه توليدي - صنعتي را مشروحا بيان داريد, با سلام . دو سوال دارم كه ممنون مي شوم اگر جواب آن ها را ايميل نماييد. 1-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي حسابرسي داخلي هستند ؟ 2-آيا شركتهاي بورسي ايران داراي كميته حسابرسي هستند ؟ , ابلاغ سند «حسابرسي داخلي در بانك‌ها», انتشار رهنمود جديد براي حسابرسي شركتهاي بورسي, مركز كيفيت حسابرسي (CAQ), انجمن حسابداران رسمي امريكا (AICPA), رهنمود حسابرسي شركتهاي بورسي, كميته حسابرسي و حسابرسان


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1741 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني